Материал: Бухгалтерський облік - Навчальний посібник (Лишиленко О.В.Г.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Частина 1. теоретичнІ основи бухгалтерського облІку
Читать: 1.1. види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція
Читать: 1.2. функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього
Читать: 1.3. вимірники, які застосовуються в обліку
Читать: Розділ 2.
Читать: 2.1. предмет бухгалтерського обліку
Читать: 2.2. метод бухгалтерського обліку
Читать: Розділ 3.
Читать: 3.1. призначення та побудова бухгалтерського балансу
Читать: 3.2. зміни в балансі, спричинені господарськими операціями
Читать: Розділ 4.
Читать: 4.1. визнання та оцінка фінансових інвестицій
Читать: 4.2. облік фінансових інвестицій
Читать: Розділ 5.
Читать: 5.1. економічний зміст оплати праці та її форми
Читать: 5.2. облік особового складу працівників
Читать: 5.3. первинний облік затрат праці та її оплати
Читать: 5.4. утримання із заробітної плати
Читать: 5.5. зведений облік оплати праці
Читать: Розділ 6.
Читать: 6.1. елементи витрат і статті калькуляції
Читать: 6.2. відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків
Читать: 6.3. облік витрат допоміжних виробництв
Читать: 6.4. облік витрат майбутніх періодів
Читать: 6.5. облік загальновиробничих витрат
Читать: 6.6. облік витрат основного і незавершеного виробництва
Читать: 6.7. собівартість продукції та методи її калькулювання
Читать: Розділ 7.
Читать: 7.1. облік операційних витрат
Читать: 7.2. облік витрат іншої звичайної діяльності
Читать: 7.3. облік надзвичайних витрат
Читать: Розділ 8.
Читать: 8.1. характеристика рахунків по обліку готової продукції і товарів
Читать: Розділ 9.
Читать: 9.1. визнання та класифікація доходів
Читать: 9.2. організація обліку доходів
Читать: 9.3. облік фінансових результатів
Читать: Розділ 10.
Читать: 10.1. економічний зміст власного капіталу
Читать: 10.2. облік власного капіталу
Читать: Розділ 11.
Читать: 11.1. облік розрахунків з підзвітними особами
Читать: 11.2. облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами
Читать: 11.3. облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками
Читать: 11.4. визнання, оцінка та облік сумнівної дебіторської заборгованості
Читать: 11.5. облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
Читать: 11.6. облік розрахунків з учасниками
Читать: 11.7. облік розрахунків векселями
Читать: Розділ 12.
Читать: 12.1. бухгалтерський баланс
Читать: 12.2. звіт про фінансові результати
Читать: 12.3. звіт про рух грошових коштів
Читать: 12.4. звіт про власний капітал
Читать: Додатки