Материал: Аналіз та планування проектів - Навчальний посібник (Н.Е. Ковшун)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: розділ 1. Інвестиційна діяльність в україні
Читать: 1.1. основи інвестиційної діяльності
Читать: 1.2. державне регулювання інвестиційної діяльності
Читать: 1.3. учасники інвестиційного процесу
Читать: Резюме
Читать: Питання для обговорення
Читать: Розділ 2. концепцІя проекту
Читать: 2.1. поняття проекту
Читать: 2.2. види проектів
Читать: 2.3. зовнішнє середовище проекту
Читать: 2.4. внутрішнє середовище проекту
Читать: Резюме
Читать: Питання для обговорення
Читать: Розділ 3. життєвий цикл проекту
Читать: 3.1. поняття життєвого циклу проекту
Читать: 3.2. поділ життєвого циклу на складові
Читать: 3.3. планування концепції проекту
Читать: 3.4. розробка проектної документації
Читать: Резюме
Читать: Питання для обговорення
Читать: Розділ 4 основи фІнансовоЇ математики
Читать: 4.1. цінність грошей в часі
Читать: 4.2. розрахунки за допомогою простих та складних відсотків
Читать: 4.3. оцінка вартості серії грошових виплат
Читать: Резюме
Читать: Питання для обговорення
Читать: Розділ 5 методологІя проектного аналІзу
Читать: 5.1. оцінка цінності проекту
Читать: 5.2. грошові потоки і їх використання в проектному аналізі
Читать: Резюме
Читать: Розділ 6 оцІнка ефективностІ проектІв
Читать: 6.1. основні показники ефективності проектів
Читать: 6.2. обґрунтування величини відсоткової ставки в оцінці інвестиційних проектів
Читать: 6.3. розрахунок змінних і постійних витрат.
Читать: Резюме
Читать: Питання для обговорення
Читать: Розділ 7 оцІнка ризикІв в проектному аналІзІ
Читать: 7.1 поняття і види ризиків в проектній діяльності
Читать: 7.2. показники ризику, що використовуються в проектному аналізі
Читать: 7.3. аналіз чутливості основний інструментарій оцінки ризику проекту
Читать: 7.4. фактори підвищеної ризикованості проекту
Читать: Резюме
Читать: Розділ 8 аспекти проектного аналІзу
Читать: 8.1. маркетинговий аспект аналіз комерційної реалізації проекту
Читать: 8.2. технічний аналіз проекту
Читать: 8.3. Інституційний аналіз
Читать: 8.4. соціальний аналіз проектів*
Читать: 8.6. проектне фінансування
Читать: 8.7. економічний аналіз проектів
Читать: Питання для обговорення
Читать: Розділ 9 основи управлІння проектами
Читать: 9.1. суть та зміст управління проектами
Читать: 9.2. механізм управління проектами
Читать: 9.3. основні форми організаційної структури проектів
Читать: 9.4. автоматизація управлінської діяльності
Читать: Резюме
Читать: Тестова програма для перевІрки знань
Читать: Список літератури