Материал: Англійська мова - Навчальний посібник (Борщовецька В.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ i приклади англомовних автентичних наукових статей для перекладу (на прикладі економічниArticle 1the european agricultural industry keith s. howe
Читать: The political roots of european integration peter holmes
Читать: The european economy since 1950 alasdair smith
Читать: Disparities in eu economic development michael dunford
Читать: The eu and the world trading system peter holmes and jeremy kempton
Читать: Розділ ii приклади украЇномовних наукових статей для письмового анотування англІйською мовою (нСтаття 1. сталий розвиток в умовах глобалізації
Читать: Стаття 2. еволюція ідей "вашингтонського консенсусу"
Читать: Стаття 3. планування економічної ефективності виробництва картоплі
Читать: Стаття 4. шляхи забезпечення стабільного розвитку сільського господарства в україні
Читать: Стаття 5. формування іпотеки в агросекторі економіки україни
Читать: Стаття 7. підготовка майбутніх менеджерів управлінської діяльності до іншомовного фахового спілРозділ iii вправи для навчання читання, лексики, письма
Читать: Розділ iv приклади тестІв з граматики, лексики, читання (для всіх спеціальностей)
Читать: Тест з граматики (grammar test)
Читать: Тест з лексики (vocabulary test)
Читать: Розділ vi. презентацІя англІйською мовою (giving presentation in english)
Читать: Д о д а т к и
Читать: Навчальний матеріал з англійської мови
Читать: Титульний аркуш реферату (додаток а)
Читать: 3. правила оформления реферату
Читать: ДискутивнІ питання для Іспиту (ph.d exam discussion questions)
Читать: Фрази І абривІатури латинською мовою Із наукових публІкацІй (latin phrases and abbreviations coСписок рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Предметний покажчик