Материал: Бухгалтерський облік - Навчальний посібник (Верига Ю.А.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: В Ід а в т о рІв
Читать: Навчальна програма
Читать: МодульІ
Читать: Тема 1
Читать: 1.1. методичні поради до вивчення теми перелік питань
Читать: 1.2. плани практичних занять
Читать: 1.3. питання для самостійного вивчення
Читать: 1.4. тематика індивідуальних завдань
Читать: 1.5. термінологічний словник
Читать: Тема 2
Читать: 2.1. методичні поради до вивчення теми перелік питань
Читать: 2.2. плани практичних занять тема практичного заняття 1. побудова бухгалтерського балансу
Читать: 2.3. питання для самостійного вивчення
Читать: 3.       мета і підстава для складання балансу підприємства. ІнфТема 3
Читать: 3.1. методичні поради до вивчення теми
Читать: 3.2. плани практичних занять
Читать: 3.4. тематика індивідуальних завдань
Читать: 3.5. термінологічний словник
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. методичні поради до вивчення теми
Читать: 4.2. питання для самопідготовки і самоконтролю
Читать: 4.3. тематика індивідуальних завдань
Читать: 4.4. термінологічний словник
Читать: Тема 5
Читать: 5.1. методичні поради до вивчення теми перелік питань
Читать: 5.2. питання для самопідготовки і самоконтролю
Читать: 5.3. тематика індивідуальних завдань
Читать: 5.4. термінологічний словник
Читать: Модуль ІІ
Читать: Тема 6
Читать: 6.1. методичні поради до вивчення теми
Читать: 6.2. плани практичних занять
Читать: Інформаційні джерела: 3,4,5, 6,8,9,10,13,15,17,18,19,21, 24,25.6.3. термінологічний словник
Читать: Тема 7 облІк запасІв
Читать: 7.1. методичні поради до вивчення теми.
Читать: 7.2. план практичного заняття
Читать: 7.3. термінологічний словник
Читать: Тема 8
Читать: 8.2. план практичного заняття
Читать: 8.3. термінологічний словник
Читать: Тема 9
Читать: 9.1. методичні поради до вивчення теми.
Читать: 9.2. термінологічний словник
Читать: Тема 10 облІк власного капІталу
Читать: 10.1.методичні поради до вивчення теми
Читать: 10.2. план практичного заняття тема практичного заняття 10 «облік статутного капіталу»
Читать: 10.3. термінологічний словник
Читать: 11.2. план практичного заняття
Читать: 11.3. термінологічний словник
Читать: Тема 12
Читать: 12.1. методичні поради до вивчення теми
Читать: 12.3. термінологічний словник
Читать: Модуль ІІІ бухгалтерський облІк витрат, доходІв, фІнансових результатІв та фІнансова
Читать: Тема 13 облІк витрат дІяльностІ
Читать: 13.1.методичні поради до вивчення теми
Читать: 13.2. план практичного заняття тема практичного заняття 14 «облік витрат діяльності» питання 13.3. термінологічний словник
Читать: Тема 14
Читать: 14.1.методичні поради до вивчення теми
Читать: теми рефератів
Читать: Термінологічний словник
Читать: Тема 15. фІнансова звІтнІсть
Читать: 15.1.методологічні поради до вивчення теми
Читать: 15.2. плани практичних занять
Читать: карта самостІйноЇ роботи студента з дисциплІни «бухгалтерський облІк»
Читать: Приклади екзаменацІйних бІлетІв з дисциплІни
Читать: ІнформацІйнІ джерела