Материал: Банківське право України - Навчальний посібник (Гетьманцев Д.О.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Предмет І метод банкІвського права
Читать: §1. банківське право. загальні поняття
Читать: § 2. предмет банківського права
Читать: КонституцІйноправовІ основи банкІвськоЇ системи украЇни
Читать: § 1. поняття банківської системи
Читать: § 2. місце національного банку україни в банківській системі україни. перший рівень банківськоїКредитнІ вІдносини
Читать: § 1. кредит. поняття кредитних відносин
Читать: § 2. кредитний договір
Читать: § 3. комерційний кредит. лізинговий кредит
Читать: § 4 факторингове кредитування
Читать: § 5. форфейтингове кредитування
Читать: § 6. Іпотечне та вексельне кредитування
Читать: Правове регулювання банкІвського рахунку
Читать: §1. поняття банківського рахунку
Читать: § 2. правовий режим безготівкових грошей
Читать: § 3. види банківських рахунків
Читать: § 4. порядок відкриття банківського рахунку
Читать: § 5. правовий режим поточного рахунку
Читать: § 6.правове регулювання банківського вкладу
Читать: Грошовий обІг. готІвковІ розрахунки в украЇнІ
Читать: § 1. поняття грошового обігу
Читать: § 2. грошова система
Читать: § 3. готівковий обіг
Читать: § 4. порядок оформлення операцій з готівкою
Читать: § 5. відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки
Читать: БезготІвковІ розрахунки
Читать: § 1. поняття безготівкових розрахунків
Читать: § 2. переказ коштів
Читать: § 3. платіжна система
Читать: § 4. види і форми безготівкових розрахунків
Читать: § 5. банківська таємниця в законодавстві зарубіжних країн
Читать: ВалютнІ вІдносини
Читать: § 1. поняття валюти і валютних цінностей
Читать: § 2. зміст валютних відносин
Читать: § 3. основні валютні обмеження, що діють в україні
Читать: 3.1. законодавчі обмеження щодо розрахунків в іноземній валюті
Читать: 3.2. ліцензування валютних операцій
Читать: 3.3. надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кре3.4. використання іноземної валюти на території україни як засобу платежу або як застави.
Читать: 3.5. здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком3.6. обмеження щодо здійснення валютно-обмінних операцій
Читать: 3.7. обмеження щодо торгівлі іноземною валютою
Читать: 3.8. обмеження щодо розрахунків в національній валюті
Читать: § 4. звітність про валютні операції
Читать: § 5. відповідальність за порушення валютного законодавства
Читать: ЗмІст