Материал: Якість і безпечність зерноборошняних продуктів - Навчальний посібник (Сирохман І.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. нормативно-правова база якостІ І безпечностІ харчових продуктІв
Читать: 2. забруднення харчових продуктІв та можливостІ запобІгання йому
Читать: 3. якІсть І безпечнІсть споживання зернових продуктІв. генетично модифІкованІ продукти
Читать: 5. якІсть І використання зерна
Читать: 6. шляхи полІпшення якостІ зерна рІзних культур
Читать: 6.1. вплив різних чинників на якість зерна пшениці
Читать: 6.2. якість зерна жита і тритікале
Читать: 6.3. дослідження якості і споживних властивостей зерна ячменю
Читать: 6.4. якість і безпечність зерна проса, рису, гречки, вівса і кукурудзи
Читать: 7. змІна якостІ зерна пІд час зберІгання
Читать: 8. термІни та визначення на зерно заготІвельне І постачальне (дсту 2422-94). показники якостІ з9. вплив рІзних чинникІв на якІсть І безпечнІсть борошна
Читать: 10. вплив рІзних чинникІв на якІсть І харчову цІннІсть крупІв
Читать: 11. споживнІ властивостІ хлІба І хлІбобулочних виробІв та Їх полІпшення
Читать: 12. новІтнІ дослІдження щодо впливу сировини І технологІчних операцІй на формування якостІ хлІб13. полІпшення якостІ хлІба з використанням композитних сумІшей І екструдатІв зернових культур
Читать: 14. вплив пшеничноЇ клейковини на формування споживних властивостей хлІбобулочних виробІв
Читать: 18. формування споживних властивостей хлІба з використанням пектинових речовин, пектиновмІсних 19. вплив жирових композицІй та емульгаторІв на полІпшення споживних властивостей хлІба
Читать: 21. формування стабІльноЇ якостІ хлІбобулочних виробІв з використанням ферментних препаратІв І 22. мІкробІологІчна безпека хлІбобулочних виробІв
Читать: 23. проблеми запобІгання черствІнню І подовження строкІв зберІгання хлІба
Читать: 24. сучаснІ способи пакування І стабІлІзацІЇ якостІ хлІба пІд час зберІгання
Читать: 25. якІсть нових хлІбобулочних виробІв для профІлактичного та дІЄтичного харчування
Читать: 26. якІсть нових видІв сухарних І бубличних виробІв
Читать: 27. якІсть сухих продуктІв функцІонального призначення для дитячого харчування
Читать: 28. полІпшення якостІ І вдосконалення асортименту макаронних виробІв
Читать: ЛІтература