Материал: Біржові операції та інфраструктура їх проведення - Навчальний посібник (Чесноков В.Л.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. біржові операції та інфраструктура їх проведення
Читать: 1.1. біржові операції як різновид посередницької роботи
Читать: 1.2. операції підприємства на організованому ринку
Читать: 1.3. роль і функції біржі в процесі руху ресурсів підприємства
Читать: 1.4. класифікаційні ознаки та види бірж
Читать: 1.5. ключові положення статуту та правил біржі.
Читать: 1.6. умови участі у біржі та права учасника
Читать: 1.7. структура біржі та її підрозділів
Читать: Тема 2. прелімінарна операційна робота брокера і замовника
Читать: 2.1. заявка підприємства клієнта, тип, форма та строк її дії
Читать: 2.2. класифікація типів наказів замовника за порядком та ціною виконання
Читать: 2.3. функції та спеціалізація контор і брокерів на певних операціях
Читать: 2.4. Інтернет брокерське обслуговування та його проведення
Читать: Тема 3. учасники біржової сесії та порядок ведення торгів
Читать: 3.1. технологія проведення біржових торгів
Читать: 3.2. учасники біржової сесії
Читать: 3.3. біржовий товар, у т.ч. валюта та фінансові ресурси
Читать: 3.4. процедура лістингу на фондовій біржі
Читать: 3.5. торгова або біржова сесія. порядок ведення торгів. правила зняття товарів з торгів
Читать: Тема 4. види біржових угод та забезпечення їх проведення
Читать: 4.1. класифікація біржових договорів
Читать: 4.2. форвардні та спотові угоди, у т.ч. угоди на реальний товар з негайним постачанням
Читать: 4.4. угоди з премій (опціони)
Читать: 4.5. табличний та графічний аналіз формування доходів опціонів кол і пут
Читать: Тема 5. порядок виконання укладених біржових угод
Читать: 5.1. види біржових операцій та цін при угодах
Читать: 5.2. реєстрація та оформлення угод. умови угоди, що підлягають висвітленню
Читать: 5.3. оплата і поставка біржових активів
Читать: 5.5. чартинг поведінки біржових цін, у т.ч. методом барів, японських свічок та профілю ринку
Читать: Тема 6. процес формування та організація котирування цін на біржі
Читать: 6.1. види біржових цін, принципи і умови їх виникнення
Читать: 6.2. форми цінової політики продавців
Читать: 6.3. суть та правила біржового котирування цін
Читать: Тема 8. визначення фінансової ефективності біржових операцій для підприємства
Читать: 8.1. специфічні видатки підприємства при роботі з біржовими активами
Читать: 8.2. облік операцій підприємства на біржі
Читать: 8.3. розрахунок ефективності біржових операцій підприємства
Читать: Використана та рекомендована література