Материал: Цивільне право України - Навчальний посібник (Мазур О.С.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1. загальнІ положення
Читать: Тема 1. цивільне право як галузь права
Читать: Тема 2. система і завдання курсу цивільного права
Читать: Тема 3. цивільне законодавство
Читать: Тема 4. цивільні правовідносини
Читать: Тема 9. здійснення та захист цивільних прав
Читать: Тема 10. правочини
Читать: Тема 11. представництво і довіреність
Читать: Тема 12. строки та терміни. позовна давність
Читать: Розділ 2. особистІ немайновІ права фІзичноЇ особи
Читать: Тема 13. цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав фізичної особи
Читать: Розділ 3. право власностІ та ІншІ речовІ права
Читать: Тема 14. загальні положення права власності
Читать: Тема 15. захист права власності
Читать: Тема 16. речові права на чуже майно
Читать: Розділ 4. право ІнтелектуальноЇ власностІ
Читать: Тема 17. право інтелектуальної власності: загальні положення
Читать: Тема 18. авторське право і суміжні права
Читать: Тема 21. відповідальність у цивільному праві
Читать: Тема 22. цивільно-правовий договір
Читать: Тема 23. договори купівлі-продажу, міни та дарування
Читать: Тема 24. договір поставки
Читать: Тема 25. договори про реалізацію сільськогосподарської продукції
Читать: Тема 26. договір майнового найму (оренди)
Читать: Тема 27. договір найму житлового приміщення
Читать: Тема 28. договір підряду
Читать: Тема 29. транспортні договори
Читать: Тема 31. договори по наданню юридичних і фактичних послуг
Читать: Тема 32. позика, кредит, банківський вклад
Читать: Розділ 8. спадкове право
Читать: Тема 35. спадкове право
Читать: Рекомендована література
Читать: ЗмІст