Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1. суть, предмет і метод державного фінансового контролю
Читать: 1.1. сутність, мета та завдання державного фінансового контролю
Читать: 1.2. види і форми здійснення державного фінансового контролю
Читать: 1.3. предмет і метод державного фінансового контролю
Читать: 1.4. принципи організації та здійснення державного фінансового контролю
Читать: Розділ 2. органи державного фінансового контролю та їх характеристика
Читать: 2.1. характеристика органів державного фінансового контролю
Читать: 2.3. органи внутрішнього фінансового контролю
Читать: Розділ 3. державна контрольно-ревізійна служба та її функції
Читать: 3.1. завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби україни
Читать: 3.2. організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби
Читать: 3.4. взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та правоохороннимиРозділ 4. стандарти державного фінансового контролю
Читать: 4.2. термінологія й планування заходів державного фінансового контролю
Читать: 4.4. здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки інформації, яка4.6. оприлюднення результатів державного фінансового контролю
Читать: Розділ 5. контрольно-ревІзІйний процес: планування та органІзацІя здІйснення
Читать: 5.1. планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби у5.2. організація і проведення ревізій
Читать: 5.3. участь працівників дкрс у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (5.4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу
Читать: 5.5. особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів
Читать: 5.6. облік і звітність з контрольно ревізійної роботи
Читать: Розділ 6. державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів
Читать: 6.1. сутність та правове регулювання аудиту ефективності
Читать: 6.2. мета, основні завдання та методи аудиту ефективності
Читать: 6.3. організація та проведення аудиту ефективності
Читать: 6.4. оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності
Читать: 6.5. зарубіжний досвід аудиту ефективності діяльності бюджетних установ
Читать: Розділ 7. контроль за здійсненням операцій у бюджетних установах
Читать: 7.3. порядок застосуванням фінансових санкцій за допущені посадовими особами бюджетні правопору7.4. адміністративна відповідальність за допущені посадовими особами фінансові порушення
Читать: Розділ 8. контроль за використанням коштів місцевих бюджетів
Читать: 8.1. мета, планування та підготовка до перевірки
Читать: 8.2. контроль за формуванням коштів місцевих бюджетів
Читать: 8.3. контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм
Читать: 8.4. оформлення та реалізація матеріалів перевірки
Читать: Розділ 9. податкова служба як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємства
Читать: 9.1. структура органів державної податкової служби та їх права
Читать: 9.2. види податкових перевірок і їх планування
Читать: 9.3. порядок застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості
Читать: 9.4. оскарження рішень податкової адміністрації
Читать: Розділ 10. контроль в системі державного казначейства
Читать: 10.1. основні завдання та контрольні функції державного казначейства
Читать: 10.3. контроль за використанням коштів державного бюджету
Читать: 10.4. взаємодія органів державного казначейства з органами державної контрольно ревізійної слРозділ 11. контрольні функції національного банку україни
Читать: 11.1. роль, значення і структура національного банку україни
Читать: 11.2. функції та операції національного банку україни
Читать: 11.3. контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів
Читать: 11.4. перевірка правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, заклРозділ 12. контроль ефективності використання коштів державного бюджету рахунковою палатою
Читать: 12.1. мета та основні завдання перевірок і ревізій
Читать: 12.2. організація і планування контрольно-ревізійної роботи рахункової палати
Читать: 12.4. перевірка використання коштів державного бюджету україни та загальнодержавних цільових і 12.5. перевірка касового та фактичного виконання бюджету
Читать: 12.6. перевірка використання коштів державного бюджету україни підприємствами і установами
Читать: 12.7. перевірка використання коштів з резервного фонду кабінету міністрів україни
Читать: 12.8. перевірка використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджет12.9. методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань
Читать: 12.10. узагальнення та систематизація матеріалів контролю
Читать: 12.11. реалізація матеріалів перевірок і ревізій
Читать: Розділ 13. діяльність інших державних і недержавних органів у сфері фінансового контролю
Читать: 13.1. митний контроль в україні та його характеристика
Читать: 13.2. контрольна діяльність антимонопольного комітету україни
Читать: 13.3. контрольні функції фонду державного майна україни і його регіональних представництв
Читать: 13.4. організація державного контролю за формуванням цін в україні та якістю товарів, продукції13.5. контрольні функції апарату президента україни
Читать: 13.6. парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими ресурсами
Читать: 13.7. застосування громадського контролю
Читать: 13.8. контроль у сфері соціального страхування
Читать: 13.9. державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим ринком
Читать: Розділ 14. внутрішній (відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої влади
Читать: 14.1. мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю
Читать: 14.2. особливості організації внутрішнього фінансового контролю
Читать: 14.3. особливості проведення внутрішнього фінансового контролю
Читать: 14.4. узагальнення та систематизація результатів ревізій та перевірок
Читать: Розділ 15. правоохоронні органи та їх участь у заходах з державного фінансового контролю
Читать: 15.1. роль і значення правоохоронних органів у здійсненні державного фінансового контролю
Читать: 15.2. економічна складова в діяльності служби безпеки україни
Читать: 15.3. заходи спеціальних служб мвс у боротьбі зі злочинами у сфері економіки
Читать: 15.4. прокурорський нагляд за ефективністю державного фінансового контролю в україні
Читать: Розділ 16. узагальнення результатів контролю та формування контрольно-ревізійної інформації в д16.1. вимоги до оформлення результатів ревізії дкрс
Читать: 16.2. порядок розгляду матеріалів ревізії
Читать: 16.3. реалізація результатів ревізії, контроль за їх виконанням та розгляд скарг на дії службовПерелІк лІтературних джерел
Читать: ГлосарІй
Читать: Додатки