Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Додатки

Додатки до розділу 3

Додаток 3.1

Затверджено

наказом ГоловКРУ України від 26.02.2007 № 39

З В І Т

про стан взаємодії з правоохоронними органами

            за         20_ року

(назва підрозділу ДКРС) за матеріалами контрольних заходів, проведених за зверненнями правоохоронних органів (форма 1)

 

аз

Показник

Проку­ратура

МВС

СБУ

ДПА

Всього

1

2

3

4

5

6

7

1

Розглянуто звернень правоохоронних органів, всього, в тому числі:

 

 

 

 

 

1.1

Кількість звернень щодо проведення контрольних заходів

 

 

 

 

 

1.2

Кількість об'єктів, на яких пропонується провести ревізії

 

 

 

 

 

1.3

Кількість звернень щодо виділення спеціалістів для участі у перевірках, які проводяться правоохоронними органами

 

 

 

 

 

1.4

Кількість звернень щодо надання матеріалів

 

 

 

 

 

1.5

Кількість звернень щодо надання інформації, пропозицій, аналітичних даних

 

 

 

 

 

2

Прийнято до виконання звернень, всього, в тому числі:

 

 

 

 

 

2.1

Кількість звернень щодо проведення контрольних заходів

 

 

 

 

 

2.1.1

з них за дозволом суду на проведення контрольного заходу, отриманим органом ДКРС на підставі звернення правоохоронного органу (кількість ревізій)

 

 

 

 

 

2.2

Кількість об'єктів, на яких проводитимуться ревізії

 

 

 

 

 

2.3

Кількість звернень щодо участі у якості спеціалістів у перевірках, які проводяться правоохоронними органами

 

 

 

 

 

2.4

Кількість звернень щодо надання матеріалів

 

 

 

 

 

2.5

Кількість звернень щодо надання інформацій, пропозицій, аналітичних даних

 

 

 

 

 

3

Загальна кількість відмов у проведенні контрольних заходів, у виділенні спеціаліста, наданні матеріалів та інформації

 

 

 

 

 

3.1

Відмовлено у проведенні контрольних заходів, всього звернень

 

 

 

 

 

3.2

Відмовлено у проведенні контрольних заходів, всього об'єктів, в тому числі за ознаками:

 

 

 

 

 

3.2.1

непідконтрольність об'єкта

 

 

 

 

 

3.2.2

питання не відносяться до компетенції органів ДКРС

 

 

 

 

 

3.2.3

відсутні необхідні дані, наявність яких передбачена нормативно-правовими актами

 

 

 

 

 

3.2.4

невідповідність дозволу суду на проведення контрольного заходу вимогам Закону або несвоєчасне його надходження

 

 

 

 

 

3.2.5

у зв'язку із ненаданням дозволу суду на проведення контрольного заходу, в тому числі кількість відмов суду у наданні дозволу органам ДКРС за їх поданням, внесеним на підставі звернення правоохоронного органу

 

 

 

 

 

3.3

Відмовлено у виділенні спеціаліста

 

 

 

 

 

3.4

Відмовлено у наданні матеріалів

 

 

 

 

 

3.5

Відмовлено у наданні інформації, пропозицій, аналітичних даних

 

 

 

 

 

4

Загальна кількість проведених ревізій, всього

Х

Х

Х

Х

 

5

Виконано звернень правоохоронних органів

 

 

 

 

 

5.1

Проведено контрольних заходів за їх зверненнями, з них:

 

 

 

 

 

5.1.1

у плановому порядку

 

 

 

 

 

5.1.2

у позаплановому порядку

 

 

 

 

 

 

у тому числі для забезпечення розслідування кримінальної справи

 

 

 

 

 

5.2

Питома вага ревізій, проведених за зверненням правоохоронних органів, від загальної кількості ревізій (\%)

 

 

 

 

 

5.3

Виконано звернень щодо участі у якості спеціалістів у перевірках, які проводяться правоохоронними органами

 

 

 

 

 

5.3.1

Кількість осіб, що взяли участь у якості спеціалістів у перевірках, що проводяться правоохоронними органами

 

 

 

 

 

5.3.2

Кількість людино-днів, витрачених на проведення перевірок, що проводяться правоохоронними органами

 

 

 

 

 

5.3.3   Порушено кримінальних справ

 

 

 

 

<\/a>")