Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 6. державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів

Сутність та правове регулювання аудиту ефективності.

Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності.

Організація та проведення аудиту ефективності.

Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності.

Зарубіжний досвід аудиту ефективності діяльності бюджетних установ.