Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 11. контрольні функції національного банку україни

Роль, значення і структура Національного банку України.

Функції та операції Національного банку України.

Контроль за дотриманням комерційними банками економіч­них нормативів.

Перевірка правильності здійснення операцій з готівкою під­приємствами, організаціями, закладами.