Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


Розділ 15. правоохоронні органи та їх участь у заходах з державного фінансового контролю

Роль і значення правоохоронних органів у здійсненні держав­ного фінансового контролю.

Економічна складова в діяльності Служби безпеки України.

Заходи спеціальних служб МВС у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.

Прокурорський нагляд за ефективністю державного фінансо­вого контролю в Україні.

Залучення працівників державної контрольно-ревізійної служ­би до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів.