Материал: Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Введення
Читать: Тема 1. документ. види документІв
Читать: 1.1. загальне поняття документа
Читать: 1.2. види документів
Читать: Тема 2. створення документа
Читать: 2.1. структура документа
Читать: 2.2. створення документів за допомогою персональних еом
Читать: Тема 3. органІзацІйно-розпорядницькІ документи
Читать: 3.1. статут
Читать: 3.2. положення
Читать: 3.3. Інструкція
Читать: 3.4. правила
Читать: 3.5. наказ
Читать: 3.6. вказівка
Читать: 3.7. розпорядження
Читать: Тема 4. облІково-фІнансовІ І господарсько-договІрнІ документи
Читать: 4.1. акт
Читать: 4.2. договір
Читать: 4.3. доручення
Читать: 4.4. розписка
Читать: 4.5. накладна
Читать: Тема 5. довІдково-ІнформацІйнІ документи
Читать: 5.1. протокол
Читать: 5.2. доповідна і пояснювальна записки
Читать: 5.3. звіт
Читать: 5.4. довідка
Читать: 5.5. службовий лист
Читать: 5.6. листи до іноземних ділових партнерів
Читать: Тема 6. особовІ документи
Читать: 6.1. автобіографія
Читать: 6.2. характеристика
Читать: 6.3. резюме
Читать: 6.4. заява
Читать: 6.5. трудова книжка
Читать: 6.6. трудовий контракт, трудовий договір
Читать: Тема 7. органІзацІя документообІгу
Читать: 7.1. основні положення з документування управлінської діяльності
Читать: 7.2. завдання і функції служби діловодства
Читать: 7.3. функції секретаря і канцелярії
Читать: 7.4. організація роботи з документами
Читать: 7.6. порядок роботи з бланками, печатками, штампами
Читать: Тема 8. органІзацІя зберІгання документІв у банкІвських установах
Читать: 8.1. номенклатура справ
Читать: 8.2. зберігання документів
Читать: Тема 9. ІнформацІйнІ технологІЇ в дІловодствІ
Читать: 9.1. автоматизація діловодства
Читать: 9.2. сучасні тенденції розвитку crm-систем