Материал: Екологічне право України - Навчальний посібник (Рябець К.А.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: Загальна частина
Читать: Розділ І. предмет, метод, принципи та система екологічного права
Читать: § 1. Історія розвитку екологічного права на україні
Читать: § 2. поняття екологічного права
Читать: § 3. предмет і метод екологічного права
Читать: § 5. принципи та система екологічного права
Читать: Розділ ІІІ. управління природокористуванням та охороною довкілля
Читать: § 1. поняття та зміст управління в галузі екології
Читать: § 2. принципи державного управління в галузі
Читать: § 3. методи державного екологічного управління
Читать: § 4. функції державного управління в галузі
Читать: § 5. система органів екологічного управління та їх
Читать: § 6. правові засади державної екологічної політики
Читать: § 1. поняття та елементи еколого-правового статусу людини і громадянина
Читать: § 2. види екологічних прав громадян
Читать: § 3. гарантії реалізації екологічних прав людини і
Читать: Розділ v. право власності на природні ресурси в україні
Читать: § 1. поняття, зміст та форми права власності на природні ресурси
Читать: § 2. підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси
Читать: § 3. захист права власності на природні ресурси
Читать: Розділ vi. право природокористування (загальні положення)
Читать: § 1. поняття права природокористування
Читать: § 2. види права природокористування
Читать: § 3. принципи права природокористування
Читать: § 5. підстави виникнення та припинення права природокористування
Читать: Розділ vii. правове забезпечення екологічної
Читать: § 1. поняття екологічної безпеки та її правові основи
Читать: § 2. правове регулювання ядерної та радіаційної
Читать: § 3. правова охорона довкілля від забруднення
Читать: § 4. особливості правового регулювання біологічної, генетичної та харчової безпеки
Читать: § 1. зміст економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природног§ 2. фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища
Читать: § 3. стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища
Читать: Розділ Іх. відповідальність за порушення екологічного законодавства
Читать: § 1. поняття відповідальності за порушення екологічного законодавства
Читать: § 2. підстава відповідальності в галузі екології
Читать: § 4. адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
Читать: § 5. дисциплінарна відповідальність в галузі екології
Читать: § 6.  цивільно-правова відповідальність за порушення екологічного законодавства
Читать: Особлива частина
Читать: Розділ х. право землекористування
Читать: § 1. поняття права землекористування
Читать: § 4. правове регулювання охорони та раціонального використання земель
Читать: § 5. управління у галузі земельних відносин
Читать: § 6. юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
Читать: Розділ хІ. правове регулювання використання та охорони вод
Читать: § 1. поняття права водокористування та правової охорони вод
Читать: § 2. нормативно-правова база використання і охорони вод
Читать: § 3. державне управління у галузі використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів
Читать: § 4. юридична відповідальність за порушення водного законодавства
Читать: Розділ хІІІ. право користування рослинним світом
Читать: § 2. форми права користування рослинним світом
Читать: § 3. правове регулювання охорони рослинного світу
Читать: § 4. управління та контроль у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу
Читать: § 5. юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ
Читать: Розділ xiv. правове регулювання права лісокористування
Читать: § 2. право власності на ліси і право лісокористування
Читать: § 3. правове забезпечення охорони та захисту лісів
Читать: § 4. управління в галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів
Читать: § 5. юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
Читать: Розділ xv. право використання тваринного світу
Читать: § 2. правові основи використання тваринного
Читать: § 3. правове регулювання охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу
Читать: § 4. управління та контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу
Читать: § 5. юридична відповідальність за порушення фауністичного законодавства
Читать: Розділ xvi. право користування природно-заповідним фондом україни
Читать: § 3. управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду
Читать: § 4. юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд
Читать: § 3. правові основи ведення кадастрів у галузі охорони та використання курортних і лікувально-оРозділ xvii. правове регулювання охорони атмосферного повітря
Читать: § 2. правові засади стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря
Читать: § 3. управління та контроль у галузі охорони атмосферного повітря
Читать: § 4. юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного
Читать: Розділ xviii. правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах, сільсько§ 1. правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах
Читать: § 2. правова охорона навколишнього природного середовища у сільському господарстві
Читать: § 3. правова охорона навколишнього природного середовища в промисловості
Читать: § 4. правова охорона навколишнього природного середовища на транспорті
Читать: § 5. правова охорона навколишнього природного середовища в атомній енергетиці
Читать: СпецІальна частина
Читать: Розділ хІх. міжнародне екологічне право
Читать: § 1. поняття міжнародного екологічного права
Читать: § 2. джерела міжнародного екологічного права
Читать: § 3. міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення. вирішення міжнародних екологічниРекомендована література
Читать: Зміст