Материал: Економіка підприємства (в запитаннях і відповідях) - Навчальний посібник (Циглик І.І.)


Вступ

 

Ґрунтовне вивчення курсу "Економіка підприємства" має велике значення для підготовки спеціаліста взагалі, а тим більше фахівця економічних служб підприємства і сфери управління.

Без знання економіки не можна зрозуміти змісту соціально-економічного розвитку, його мети і шляхів забезпечення зрос­тання ефективності підприємницької діяльності.

На це й спрямований рекомендований посібник, у якому в стислій формі подано відповіді на запитання, які виникають в процесі вивчення курсу, а також в умовах конкретної підприєм­ницької діяльності.

Питання розвитку національної економіки на даному етапі надзвичайно актуальні, оскільки Україна переходить від команд­но-адміністративної системи управління до ринкових економіч­них відносин. Історичний досвід суспільного розвитку підтвер­джує, що перемагає та соціально-економічна формація, яка за­безпечує якісно вищий рівень життя суспільства порівняно з по­передньою. Зрозуміло, спожити можна лише те, що виготовлено. Ось чому перевагу необхідно надавати організації, управлінню виробництва та розвитку національної економіки України.

Глибшому розумінню змісту цих питань сприятиме вивчен­ня відповідей на поставлені у даному посібнику запитання.

Відповіді підготували:

К.е.н., проф. І.І. Цигилик вступ, розділи: 1, 2, 3, 5, 11, 12; ст. викл. Я.Р. Бибик розділи: 4, 6, 7, 15, 16 (пит. 1-14); викл. М.Я. Ємбрик розділи: 9, 10, 18, 19, 20; викл. В.Ф. Паращич -розділи: 8, 13, 14, 16 (пит. 15-25), 17.

Автори будуть дуже вдячні за надіслані побажання, пропо­зиції щодо удосконалення посібника, які будуть враховані при його перевиданні.