Материал: Цивільне право - Навчальний посібник (Понікаров В.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Зміст
Читать: Вступ
Читать: Тема 1 основнІ положення цивІльного законодавства
Читать: Тема з особистІ немайновІ права фІзичних осІб
Читать: Тема 4 право власностІ та ІншІ немайновІ права
Читать: Тема 5 право ІнтелектуальноЇ власностІ
Читать: 6.2. загальні положення про договір
Читать: Тема 7 спадкове право
Читать: Тема 8 сІмейне право
Читать: ГлосарІй
Читать: Рекомендована лІтература