Материал: Цивільне право України - Навчальний посібник (Токарєва В.І.)


Содержание

Читать: Передмова
Читать: Робочий план з предмета «цивільне право україни»
Читать: Модуль 1 теми: загальні положення цивільного права. цивільне законодавство.основні риси цивільнПитання до теми «загальні положення цивільного права»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «цивільне законодавство»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «основніриси цивільного права зарубіжних країн»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «цивільне право як наука і як навчальна дисципліна»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля
Читать: Теми для рефератів
Читать: Тестові завдання до модуля
Читать: Література
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля
Читать: Теми для рефератів
Читать: Тестові завдання до модуля 2
Читать: Література
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми « представництво і довіреність»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «строки та терміни. позовна давність»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «опіка та піклування»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля
Читать: Теми для рефератів
Читать: Тестові завдання до модуля 3
Читать: Література:
Читать: Модуль 4 теми: право власності. право приватної, державної, комунальної власності. Інші речові Питання до теми «поняття права власності. право приватної, державної, комунальної власності».
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «право приватної власності фізич­них та юридичних осіб. право державної та комуПитання до теми «Інші речові права. володіння. захист права власності»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля 4
Читать: Теми для рефератів
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 4 завдання 1
Читать: Тестові завдання до модуля 4
Читать: Література:
Читать: Методичні рекомендації.
Читать: Питання до теми «цивільно-правовий договір»
Читать: Методичні рекомендації.
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля 5
Читать: Теми для рефератів:
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 5 завдання 1
Читать: Тестові завдання до модуля 5
Читать: Література:
Читать: Модуль 6 теми договір купівлі продажу. договір поставки. договір постачання енергетичної та іПитання до теми «договір купівлі-продажу, особли­вості купівлі-продажу у роздрібній торгівлі»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. дМетодичні рекомендації
Читать: Питання до теми : «договір дарування, ренти, довічного утримання»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля 6:
Читать: Теми для рефератів
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 6 завдання 1
Читать: Тестові завдання до модуля 6
Читать: Література:
Читать: Модуль 7 теми договори найму (оренди), лізингу, найму житла, позич­ки, підряду
Читать: Питання до теми: «договір найму (оренди)»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «договір на житло, договір лізингу»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми: «договір підряду»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля 7
Читать: Теми для рефератів
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 7 завдання 1
Читать: Тестові завдання до модуля 7
Читать: Література:
Читать: Модуль 8 теми договори перевезення, транспортного експедиру­вання, зберігання, страхування, дорПитання до теми «договір перевезення, договір транспортного експедирування»
Читать: Питання до теми «договори зберігання та страхування»:
Читать: Питання до теми «договір доручення, договір комісії, договір управління майном»
Читать: Схеми до модуля 8
Читать: Теми для рефератів
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 8 завдання 1
Читать: Тестові завдання до модуля 8
Читать: Модуль 9 теми: договори позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу,Питання до теми «договір позики, кредиту, факторингу»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «договори банківського вкладу, банківського рахунку»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «договори комерційної концесії, простого товариства»
Читать: Схеми до модуля 9
Читать: Теми для рефератів
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 9 завдання 1
Читать: Тестові завдання до модуля 9 тест 1.
Читать: Література
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Питання до теми «відшкодування шкоди»
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля 10
Читать: Теми для рефератів
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 10 завдання 1
Читать: Тестові завданн до модуля 10
Читать: Модуль 11 тема: спадкове право
Читать: Питання до теми спадкове право
Читать: Методичні рекомендації
Читать: Схеми до модуля11
Читать: Теми для рефератів
Читать: Ситуаційні завдання до модуля 11 завдання 1
Читать: Тестові завдання до модуля 11
Читать: Література
Читать: Навчальна література
Читать: Закони та інші нормативно-правові акти