Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


ad300*250

Tema 11. ефективнІсть та конкурентоспроможнІсть пІдприЄмства

 

11.1. Питання для теоретичної підготовки

Сутнісна характеристика і вимірювання ефек­тивності виробництва.

Конкурентоспроможність підприємства.

 

Рекомендована література для вивчення теми: [6,

с. 281—302], [8, с. 211—219], [9, с. 448—464], [18, с. 158—164], [20,с. 108—121].

 

Мінілексікон: ефект, ефективність, економічна ефек­тивність, показники ефективності, конкурентоспромож­ність, рівень конкурентоспроможності.

 

11.2. Основні положення теми

 

adauto