Материал: Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження - Навчальний посібник (Самохвалов В.С.)


4.2. аеродинамічний розрахунок утилізатора теплоти

Метою аеродинамічного розрахунку є визначення втрат тиску стисненого повітря, викликаних установкою підігрівників, а також зіставлення цих втрат із приростом тиску, обумовленим підвищенням температури стисненого пові­тря, що надходить у ресивер.

Розрахунок полягає у визначенні втрат у тракті гріючого повітря і повітря, що нагрівається, з наступним їхнім підсумовуванням. Втрати тиску по тракту гріючого повітря складаються із втрат тиску на тертя в трубках, втрати тиску при гальмуванні потоку (неізотермічна течія) і втрати тиску на місцевих опо­рах (дифузор на вході в підігрівник, раптове звуження на вході в трубки, рап­тове розширення на виході з трубок, конфузор на виході з підігрівника); з ана­логічних складових складаються й втрати тиску при прискоренні потоку, а місцеві опори є останніми бічними отворами.

Розрахунок аеродинамічного опору виконується за відомими методиками, наприклад, за наведеними у літературі [26].