Материал: Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження - Навчальний посібник (Самохвалов В.С.)


5.2. використання відхідних газів котлів і печей для підігріву води в контактному економайзері

Контактні економайзери призначені для нагрівання води відхідними газа­ми котлів і печей, що працюють на природному газі, шляхом безпосереднього зіткнення теплоносіїв у шарі керамічної насадки.

Загальний вид контактного економайзера наведено на рис. 5.1.

 

 

 

 

Контактні економайзери при наявності в котлах хвостових поверхонь на­гріву встановлюють за ними. Якщо в водяних економайзерах, які використо­вують як хвостові поверхні нагріву, воду підігріти до температури, близької до початкової температури відхідних газів на вході в економайзер, то в контакт­них економайзерах, які працюють при тиску нижче 0,1 МПа, підігрів води мо­жливий тільки до температури мокрого термометра. Так, у контактному еко­номайзері, який установлено після хвостової поверхні парогенератора, тобто там, де температура відхідних газів 120...180 °С, можна отримувати гарячу воду з температурою 55...60 °С. При цьому температура відхідних газів буде знижена до 30.. .40 °С. Але з метою зменшення випарювання води її слід недо-грівати в контактному економайзері на 2...3 °С до температури мокрого тер­мометра.

Найбільш широко застосовуються протитечійні контактні економайзери насадкового типу, в яких забезпечується розвинута поверхня контакту між відхідними газами і стікаючою в насадці водою, що гарантує високу інтенсив­ність теплообміну при невеликому опорі газового тракту.

Крім істотної економії палива, такі економайзери дають економію металу, оскільки в них немає металевої поверхні нагрівання.

Контакті економайзери вигідно відрізняються від поверхневих водонагрі­вачів високою інтенсивністю теплообміну, великою поверхнею теплообміну до одиниці об'єму, можливістю глибокого охолодження продуктів згоряння природного газу і конденсації 70-80 \% водяної пари, що утримується в димо­вих газах.

Найважливішим фактором, що істотно впливає на способи подальшого використання води, нагрітої шляхом безпосереднього контакту з продуктами згоряння природного газу, є її якість. Як показує досвід, якість води в процесі нагрівання її в контактному економайзері не погіршується. Тому вона по сані­тарно-гігієнічними властивостями відповідає вимогам, запропонованим до во­ди на промислових підприємствах і може бути використана для систем гарячо­го водопостачання і для готування живильної води теплових мереж [7].

Нагріта в контактному економайзері вода може також використовуватися для повного або часткового нагрівання припливного повітря та інших цілей.