Материал: Європейська та євроатлантична інтеграція України - Навчальний посібник (Кордон М.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ПереднЄ слово
Читать: РоздІл І Європейська ІнтеграцІя украЇни
Читать: Історія створення і розвитку Європейського союзу
Читать: Символи Європейського союзу
Читать: Європейський гімн
Читать: Співробітництво україни з Європейським союзом
Читать: Україна і світова організація торгівлі
Читать: Україна і болонський процес
Читать: Українсько російські взаємовідносини в контексті європейської інтеграції
Читать: Країни-члени Європейського союзу
Читать: Країни-кандидати до Європейського союзу
Читать: Країни, які входять до європростору
Читать: Показники валового внутрішнього продукту            (ввп) на душу населення      
Читать: Країни-учасниці болонського процесу, в яких введено єди­ний диплом європейського зразка „diplomЧлени світової організації торгівлі 1. країни та митні території члени сот
Читать: Питання до самоконтролю
Читать: Список використаної літератури
Читать: РоздІл ii Євроатлантична ІнтеграцІя украЇни
Читать: Історія створення і розвитку нато
Читать: Розвиток відносин україна нато
Читать: Сучасний стан відносин україна нато
Читать: Військове співробітництво україна нато
Читать: Проблемні питання українського оборонно-промислового комплексу
Читать: Суттєвий чинник військової реформи
Читать: Відносини росія нато і український інтерес
Читать: Розвиток взаємовідносин україни з нато: історія і хронологія
Читать: Завдання для тестової перевірки знань студентів
Читать: Країни члени нато
Читать: Питання до самоконтролю
Читать: Теми рефератів
Читать: Тематика круглих столів
Читать: Питання для дискусій
Читать: Питання для вікторин, олімпіад, конкурсів
Читать: Словник термІнІв та понять
Читать: ЗмІст