Материал: Фінансові основи підприємництва - Навчальний посібник (Кузьмін В.В.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. сутнісна характеристика підприємницької діяльності
Читать: 1.1. підприємництво як сучасна форма господарювання
Читать: 1.2. принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності
Читать: 1.3. роль і значення підприємництва в економіці
Читать: Тема 2. функції та правовий статус підприємця
Читать: 2.1. підприємець — ключова фігура ринкової економіки
Читать: 3.2. приватне, колективне та державне підприємництво
Читать: 3.3. види підприємницької діяльності
Читать: 3.4. організаційно-правові форми підприємницької діяльності
Читать: Тема 4. мале підприємництво
Читать: 4.1. економічна сутність малого підприємництва
Читать: 4.2. функції малого підприємництва
Читать: 4.3. особливості розвитку малого підприємництва в україні й за кордоном
Читать: Тема 5. селянське (фермерське) господарство
Читать: 5.1. сутність селянського (фермерського) господарства
Читать: 5.2. створення та діяльність фермерських господарств
Читать: Тема 6. підприємництво в фінансовій сфері
Читать: 6.2. ринок фінансових ресурсів
Читать: Тема 7. сутність підприємницького капіталу, механізм та джерела його формування
Читать: 7.1. сутність і складові елементи підприємницького капіталу
Читать: 7.2. формування початкового (стартового) підприємницького капіталу
Читать: 7.3. джерела формування підприємницького капіталу
Читать: Тема 8. бізнес-план: сутність, призначення і методологія розробки
Читать: 8.1. сутність та функції бізнес-плану
Читать: 8.2. методологія та стадії розробки бізнес-плану
Читать: 8.3. структура та логіка розробки бізнес-плану
Читать: 8.4. технологія розробки бізнес-плану
Читать: Тема 9. фінанси і податки у підприємницькій діяльності
Читать: 9.1. організація фінансів підприємств
Читать: 9.2. фінансова діяльність у підприємницькому управлінні
Читать: 9.3. фінансово-кредитна підтримка підприємництва
Читать: 9.4. система оподаткування підприємницької діяльності
Читать: Тема 10. організація управління фінансовими ресурсами
Читать: 10.1. основи організації фінансів підприємств
Читать: 10.2. фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
Читать: 10.3. зміст та завдання управління фінансами підприємства
Читать: Тести
Читать: Практичні завдання
Читать: Термінологічно-тлумачний словник сфери підприємницької діяльності
Читать: Додаток бІзнес-план органІзацІЇ експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й Список рекомендованоЇ лІтератури