Материал: Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Білик М.Д.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. сутнІсть І основи органІзацІЇ фІнансІв пІдприЄмств
Читать: Практичне заняття 1
Читать: 1.1. фінансовий кросворд
Читать: 1.2. тестові завдання
Читать: 1.3. задачі
Читать: Тема 2. органІзацІя грошових розрахункІв пІдприЄмств
Читать: Практичне заняття 2
Читать: 2.1. фінансовий кросворд
Читать: 2.2. тестові завдання
Читать: 2.3. задачі
Читать: тема 3. формування І використання прибутку
Читать: Практичне заняття 3
Читать: 3.1. фінансовий кросворд
Читать: 3.2. тестові завдання
Читать: 3.3. задачі
Читать: Тема 4. оподаткування пІдприЄмств
Читать: Практичне заняття 4
Читать: 4.1. фінансовий кросворд
Читать: 4.2. тестові завдання
Читать: 4.3. задачі
Читать: Tema 5. основнІ засоби
Читать: Практичне заняття 5
Читать: 5.1. фінансовий кросворд
Читать: 5.2. тестові завдання
Читать: 5.3. задачі
Читать: Тема 6. оборотнІ кошти
Читать: Практичне заняття 6
Читать: 6.1. фінансовий кросворд
Читать: 6.2. тестові завдання
Читать: 6.3. задачі
Читать: Тема 7. кредитування пІдприЄмств
Читать: Практичне  заняття 7
Читать: 7.1. фінансовий кросворд
Читать: 7.2. тестові завдання
Читать: 7.3. задачі
Читать: Tema 8. оцІнювання фІнансового стану пІдприЄмств
Читать: Практичне заняття 8
Читать: 8.1. фінансовий кросворд
Читать: 8.2. тестові завдання
Читать: 8.3. задачі
Читать: Тема 9. фІнансове планування на пІдприЄмствах
Читать: Практичне заняття 9
Читать: 9.1. фінансовий кросворд
Читать: 9.2. тестові завдання
Читать: 9.3. задачі
Читать: Тема 10. банкрутство та санацІя пІдприЄмств
Читать: Практичне заняття 10
Читать: 10.1. фінансовий кросворд
Читать: 10.2. тестові завдання
Читать: 10.3. задачі
Читать: Відповіді на кросворди
Читать: Відповіді на задачі
Читать: Додаток а