Материал: Фінанси зовнішньоекономічної діяльності - Навчальний посібник (Хомутинке В.П.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. сутність фінансів
Читать: 1.1. сутність фінансів зовнішньоекономічної діяльності
Читать: 1.2. система управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності.
Читать: 1.3. теорії управління фінансами зовнішньоекономіч­ної діяльності (історичний огляд).
Читать: Tema 2. механізм митного  регулювання зовнішньоекономічної діяльності в україні.
Читать: 2.1 митно-тарифні і нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Читать: 2.3. сутність та механізм управління митними режимами
Читать: 2.4. міжнародний режим митної території
Читать: 2.5.митне оформлення та декларування.
Читать: 2.6. митний контроль зовнішньоекономічної діяльності в україні.
Читать: Тема 3. валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності.
Читать: 3.1. теоретичні засади державного регулювання валютних відносин.
Читать: 3.2. валютна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність в україні.
Читать: 3.3. валютні операції в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Читать: 3.4. відповідальність за порушення валютного зако­нодавства.
Читать: Тема 4. фінансово-кредитні умо­ви зовнішньоекономічних операцій.
Читать: 4.1. зовнішньоекономічні угоди та їх істотні умови.
Читать: 4.2. базові умови зовнішньоекономічних операцій.
Читать: 4.3. механізм визначення ціни по зовнішньо­торговельним операціям.
Читать: 4. 4. особливості валютних розрахунків по зовнішньоекономічним операціям.
Читать: 4.5. особливості кредитування зовнішньоторговельних угод.
Читать: 4.6. страхування зовнішньоекономічних ризиків.
Читать: Тема 5. платіжно-фінансові умови зовнішньоекономічних операцій.
Читать: 5.1. основні форми валютних розрахунків.
Читать: 5.2. акредитивна форма розрахунків по зовнішньоекономічним операціям.
Читать: 5.3. Інкасова форма валютних розрахунків.
Читать: 5.4.авансовий платіж.
Читать: 5.5. відкритий рахунок.
Читать: 5.6. залік зустрічних однорідних вимог у зед.
Читать: 6.2. державні гарантії по іноземних кредитах та їх наслідки.
Читать: 6.3. державні зовнішні запозичення та зовнішній національний борг україни.
Читать: 6.4. ефективність управління державним боргом в україні.
Читать: Тема 7. оподаткування експортно-імпортних операцій.
Читать: 7.1. теоретичні засади оподаткування експортно-імпортних операцій.
Читать: 7.3. особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономіч7.4. оподаткування товарів та інших предметів, в залежності від обраного митного режиму.
Читать: 7.5. особливості в оподаткуванні бартерних зовнішньоекономічних операцій
Читать: 7.6. оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в умовах членства україни в всесвітній торгіТема 8. платіжний баланс
Читать: 8.1. сутність платіжного балансу та основні принципи його складання.
Читать: 8.2. структурні компоненти платіжного балансу та їх характеристика
Читать: 8.3. методи регулювання платіжного балансу.
Читать: ГлосарІй
Читать: ЛІтература: