Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


ad300*250

Розділ 3. фІнансова полІтика І фІнансовий механІзм

 

Ключові терміни: фінансова політика, фінансова стратегія, фінансова тактика, податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика, міжнародна фінансова політика, фінансовий механізм, фінансові інструменти, фінансові важелі, фінансовий контроль, управління фінансами, фінансове планування, фінансове законодавство.

*********************************************

Після вивчення цієї теми ви будете Л

знати і розуміти:

Фінансову політику держави.

Складові фінансового механізму держави.

Завдання і методи фінансового планування.

Систему фінансових планів.

коЗнмтісртол,ю.форми і методи фінансового

-           Правові засади фінансових відносин.

 

adauto