Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


ad300*250

Розділ 13.    фінансовий ринок

 

Ключові терміни: ринок грошей; ринок фінансових послуг; кредитний ринок; ринок цінних паперів; акція; проста акція; привілейована акція; іменна акція; акція на пред'явника; паперова акція; електронна акція; номінальна акція; акція без номіналу; преміальна акція; облігація; державна облігація; інституційна облігація; процентна облігація; дисконтна облігація; конвертована облігація; забезпечена облігація; незабезпечена облігація; казначейський вексель; депозитний сертифікат; інвестиційний сертифікат; комерційні папери; емітент; інвестор; фінансовий посередник; фондова біржа; інвестиційний фонд; інвестиційний керуючий; депозитарій; реєстратор; первинний ринок цінних паперів; вторинний ринок цінних паперів; біржовий обіг цінних паперів; позабіржовий обіг цінних паперів.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ґ      Після вивчення цієї теми ви будете ^ знати і розуміти:

Необхідність і призначення фінансового ^Складові сегменти фінансового ринку. ри^рІЇ^ р-гроШейкредитний

Які види цінних паперів обертаються на фінансовому ринку.

Які функції фондової біржі.

adauto