Материал: Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства - Навчальний посібник (Софіщенко І.Я.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: РоздІл i. економіко-організаційні засади фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприєм1.2. особливості застосування в україні інструментів фінансування зовнішньої торгівлі
Читать: 1.3. Інституційна структура системи фінансування зовнішньої торгівлі в україні
Читать: 1.4. система державного фінансування зовнішньої торгівлі та перспективи її розвитку
Читать: РоздІл ii. механізми фінансування зовнішньоторговельних операцій
Читать: 2.1. комерційний кредит у зовнішній торгівлі
Читать: 2.2. внутрішньофірмове фінансування зовнішньоторговельної діяльності
Читать: 2.3. умови та форми фінансування зовнішньої торгівлі банками
Читать: 2.4. факторинг та форфейтинг у фінансуванні зовнішньої торгівлі
Читать: 2.5. лізинг у фінансуванні зовнішньої торгівлі
Читать: ЗадачІ
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1 порядок надання кредитІв
Читать: Додаток 2 перелІк документІв, якІ надаються в банк для одержання кредиту
Читать: Додаток 3 кредитна лІнІя commerzbank ag пІд страхове покриття «hermes-kreditversicherungs ag»
Читать: Додаток 4  кредитна лінія національному банку україни (нбу) від Європейського банку реконструкцДодаток 5 програма стимулювання експорту продукцІЇ
Читать: ЛІтература