Материал: Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл i. фІзична культура основа здорового способу життя студента
Читать: 1.1. фізична культура як суспільне явище
Читать: 1.2. поняття про здоровий спосіб життя
Читать: 1.3. основні компоненти здорового способу життя
Читать: 1.4. форми активного відпочинку для студентів
Читать: РоздІл 2. адаптацІя та її види. вплив занять фІзичними вправами на вдосконалення адаптацІйних п2.1 адекватність адаптації.
Читать: 2.2. оздоровчий вплив фізичних вправ на організм
Читать: 2.3. роль фізичної активності в розвитку перехресної адаптації
Читать: 2.4. фізичні вправи та функціональні резерви організму
Читать: 2.5. фізичні вправи та імунна система
Читать: 2.6. характеристика стану гіподинамії та гіпокінезії
Читать: РоздІл 3. фІзична культура та система фІзичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах
Читать: 3.1. стан та проблеми розвитку фізичної культури та спорту серед студентської молоді україни
Читать: 3.2. фізичне виховання як складова частина освіти студентської молоді аграрних внз
Читать: 3.3. проблеми фізичного виховання студентської молоді аграрних внз україни
Читать: 3.5. порівняльна характеристика впливу дидактичного наповнення практичного розділу фізичного ви4.1. фізична культура як складова загальної культури
Читать: 4.2. роль фізичної культури в життєдіяльності людини
Читать: 4.3. структура особистої фізичної культури
Читать: 4.4. результуючі компоненти особистої фізичної культури
Читать: 4.5. практико-діяльні компоненти особистої фізичної культури
Читать: РоздІл 5. професІйно прикладна фІзична пІдготовка студентІв аграрних вищих навчальних закладІ5.1. ппфп та її місце в системі фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах
Читать: 5.2. вимоги до фахівців агропромислового комплексу
Читать: 5.5. зміст ппфп для студентів факультетів механіко-технологічного, енергетики і автоматики, кон5.6. зміст ппфп студентів факультетів економіки та бізнесу
Читать: РоздІл 6. контроль І самоконтроль у процесІ фІзичного вдосконалення
Читать: 6.1. загальне уявлення про організм та його саморегуляцію
Читать: 6.2. загальна характеристика функціональних систем організму
Читать: 6.3. середні величини артеріального тиску (мм рт. ст.) у чоловічої та жіночої статі у віці від 6.4. самоконтроль у процесі занять масовою фізичною культурою та спортом
Читать: Словник основних термінів
Читать: ЗмІст