Материал: Гроші та кредит - Навчальний посібник (Булєєв І.П.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. мета І завдання курсу
Читать: 2. навчально-методичне забезпечення для самостІйного вивчення курсу "грошІ та кредит"
Читать: Тема 1. суть І функцІЇ грошей
Читать: Тема 2. грошовий обІг І грошовІ потоки
Читать: Тема 3. грошовий ринок
Читать: Тема 4. грошовІ системи
Читать: Тема 5. кредитнІ системи
Читать: Тема 6. валютнІ вІдносини та валютнІ системи
Читать: 3. практичнІ заняття
Читать: 3.1. практичне заняття за темою "нарахування процентів"
Читать: 3.2. практичне заняття за темою "показники вимірювання інфляції"
Читать: 3.3. практичне заняття за темою "грошовий обіг"
Читать: 4. турнІр ерудитІв
Читать: Тема 1. сутнІсть І функцІЇ грошей
Читать: Тема 2. грошовий обІг І грошовІ потоки
Читать: Тема 3. грошовий ринок
Читать: Тема 4. грошовІ системи
Читать: Тема 5. кредитнІ системи
Читать: Тема 6. валютнІ вІдносини та валютнІ системи
Читать: 5. завдання для ІндивІдуальноЇ роботи
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Додатки вІдповІдІ на кросворди
Читать: Зміст