Материал: Інтернет-маркетинг - Навчальний посібник (І.Л. Литовченко)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Тема актуальнІсть Інтернет-маркетингу
Читать: 1.1. роль інтернет в сучасному суспільстві
Читать: Тема пошук маркетинговоЇ ІнформацІЇ в Інтернет
Читать: 2.1. пошук інформації у віртуальній економіці
Читать: 2.2. маркетингові дослідження у віртуальній економіці
Читать: 2.3. класифікація аудиторії інтернет
Читать: 2.4. методика маркетингового аналізу веб-сайтів
Читать: Тема стратегІчнІ рІшення в Інтернет-маркетингу
Читать: 3.1. принципи стратегічного планування в інтернет
Читать: 3.2. методи стратегічного планування в інтернет
Читать: Тема товарна полІтика в Інтернет
Читать: 4.1. Інтернет-маркетинг матеріальних товарів
Читать: 4.2. Інтернет-маркетинг інформаційних продуктів
Читать: 4.3. торгівельна марка в Інтернет
Читать: Тема цІнова полІтика в Інтернет
Читать: 5.1. специфіка ціноутворення в інтернет
Читать: 5.2. інструменти ціноутворення
Читать: Тема реклама в интернет
Читать: 6.1. специфіка реклами в інтернет
Читать: 6.2. цінові моделі оплати реклами
Читать: 6.3. комплексний метод оцінки ефективності інтернет-реклами
Читать: Завдання для самостІйноЇ роботи студентІв
Читать: Тести
Читать: ГлосарІй
Читать: Додатки
Читать: Список використаних джерел