Материал: Документаційне забезпечення менеджменту - Навчальний посібник (Гончарова Н.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1.еволюція документа
Читать: 1.2. документаційне забезпечення менеджменту
Читать: 1.3. управлінський документ у сучасному менеджменті
Читать: РоздІл 2 уніфікація управлінських документів
Читать: 2.1. напрями уніфікації управлінських документів
Читать: 2.2. уніфікація управлінських документів за формальною ознакою
Читать: 2.3. уніфікація управлінських документів за змістовою ознакою
Читать: 2.4. основні принципи уніфікації і стандартизації управлінських документів
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. основні види організаційно-розпорядчої документації
Читать: 3.2. проектування і виготовлення бланків організаційно-розпорядчих документів
Читать: 3.3.правила оформлення постійних реквізитів організаційно-розпорядчих документів
Читать: 3.4. правила оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів
Читать: Розділ 4 ділове листування
Читать: 4.1. правила оформлення службових листів
Читать: 4.2. міжнародне листування
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. оформлення електронних документів
Читать: 5.2. телекомунікаційні технології створення і передавання документів
Читать: Тести для самоконтролю одержаних знань
Читать: Ключ до тестових завдань
Читать: Термінологічний словник
Читать: Бібліографія