Материал: Управлінський облік: 2-ге вид - Навчальний посібник (Атамас П. Й.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать:          глава 1
Читать: 1.1. поняття управлінського обліку, його значення в управлінні та місце в системі облікової інф1.3. процес формування і розвитку управлінського обліку
Читать: 1.4. організація управлінського обліку
Читать:           практичні завдання   &nbs        глава 2
Читать: 2.1. склад витрат підприємства та їх регламентація в україні
Читать: 2.2. класифікація витрат підприємства
Читать: 2.3. поведінка витрат
Читать:           практичні завдання   &nbs        глава 3
Читать: 3.1. поняття собівартості та її види. методи обліку витрат і калькулювання собівартості
Читать: 3.2. облік і розподіл непрямих витрат
Читать: 3.3. калькулювання собівартості за замовленнями
Читать: 3.4. калькулювання собівартості за процесами
Читать: 3.5. порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами
Читать: 3.6. системи калькулювання повних і змінних витрат
Читать:           практичні завдання   &nbs        глава 4
Читать: 4.1 загальна характеристика і основні принципи систем «стандарт-кост» та нормативного обліку ви4.2. порядок нормування витрат і визначення нормативної
Читать: 4.3. облік відхилень від нормативів у системі «стандарт-кост»
Читать: 4.4. аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
Читать:           практичні завдання   &nbs         глава 5
Читать: 5.1. загальні поняття про концепцію диференціювання витрат і доходів та аналіз альтернативних в5.2. типи операційних рішень. аналіз і вибір альтернативних варіантів
Читать: 5.3. оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень
Читать: 5.4. моделі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності
Читать: 5.5. методи управління робочим капіталом
Читать:           практичні завдання   &nbs        глава 6
Читать: 6.1. загальні принципи і стадії аналізу інвестиційних проектів
Читать: 6.2. методи оцінки проектів капітальних вкладень
Читать:           практичні завдання   &nbs        глава 7
Читать: 7.1. суть бюджетного планування і види бюджетів
Читать: 7.2. порядок складання і узгодження бюджетів
Читать: 7.3. контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень
Читать:           практичні завдання   &nbs        глава 8
Читать: 8.1. поняття і типи центрів відповідальності. загальна концепція обліку за центрами відповідаль8.2. облік відповідальності на основі стандартних витрат
Читать: 8.3. організація обліку відповідальності за методом «тариф-година-машина»
Читать: 8.4. оцінка діяльності центрів відповідальності
Читать: 8.5. поняття про трансфертне ціноутворення
Читать:           тести      Практичні завдання
Читать:         глава 9
Читать: 9.1. поняття стратегічного управління та стратегічного управлінського обліку
Читать: 9.2. калькулювання собівартості за видами діяльності
Читать: 9.3. комплексне управління витратами
Читать: 9.4. перспективні рішення з питань ціноутворення
Читать:           практичні завдання   &nbsЛітература
Читать: Додаток