Материал: Транспортна логістика - Навчальний посібник (Смирнов І.Г.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ПерелІк умовних скорочень
Читать: Передмова
Читать: 1. украЇна у свІтовІй та ЄвропейськІй транспортно-логІстичнІй системІ
Читать: 1.1. світовий ринок транспортно-логістичних послуг
Читать: 1.2. ринок логістичних послуг сша
Читать: 1.3. транспортно-логістична стратегія Європейського союзу
Читать: 1.5. Інтеграція україни у світову та європейську транспортно-логістичні системи
Читать: 1.6. формування ринку транспортно-логістичних послуг в україні
Читать: 1.7. екологічні проблеми транспортної логістики
Читать: 2. розвиток транспортноЇ логІстики в украЇнІ
Читать: 2.1. суть та задачі транспортної логістики
Читать: 2.3. організація транспортування
Читать: 2.4. вибір виду транспорту й перевізника
Читать: 2.5. транспортні тарифи та правила їх застосування
Читать: 2.6. транспортні умови торговельних контрактів
Читать: 3. обслуговування споживачІв І фІрм автомобІльним транспортом
Читать: 3.1. техтко-експлуатащяйні показники роботи
Читать: 3.2. маршрути руху автомобільного транспорту
Читать: 3.3. транспортна задача
Читать: Список використаних джерел
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б