Материал: Транспортна логістика - Навчальний посібник (Сокур І. М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Загальна характеристика транспортноЇ логІстики
Читать: 1.1. Історія розвитку шляхів сполучення
Читать: 1.2. сутність і завдання транспортної логістики
Читать: 1.3. загальна характеристика транспорту
Читать: 1.4. класифікація вантажних перевезень
Читать: ОрганІзацІя транспортних перевезень вантажу
Читать: 2.1. планування вантажних перевезень
Читать: 2.2. укладання договорів на перевезення вантажів
Читать: 2.3. порядок передавання вантажів транспорту
Читать: 2.4. документація на перевезення вантажів (транспортні документи)
Читать: 2.5. тарифи і штрафи на транспорт
Читать: 2.6. вибір виду транспортного засобу
Читать: ЛогІстична концепцІя транспорту
Читать: 3.1. особливості транспортної логістики
Читать: 3.2. логістичний підхід у технологічному процесі транспортної галузі
Читать: 3.3. логістична концепція роботи транспортних підприємств
Читать: ВибІр шляхІв І показники транспортноЇ логІстики
Читать: 4.1. вибір шляхів переміщення вантажопотоків
Читать: 4.2. основні показники роботи транспортної логістики
Читать: Транспортно-експедицІйнІ логІстичнІ послуги
Читать: 5.1. сутність та види транспортно-експедиційних логістичних послуг
Читать: 5.2. організація транспортно-експедиційних послуг
Читать: 5.3. централізоване постачання вантажів
Читать: 5.4. основні показники перевізного процесу
Читать: Характеристика окремих елементІв транспортноЇ логІстики
Читать: 6.1. матеріально-технічна база залізничного транспорту
Читать: 6.2. характечристика автомобільного і водного транспорту
Читать: Транспортне забезпечення зовнІшньоекономІчних угод
Читать: 7.1. сутність та регулювання міжнародних перевезень
Читать: 7.2. організація міжнародних перевезень
Читать: 7.3. базисні умови поставки товарів
Читать: 7.4. особливості міжнародних перевезень
Читать: Проблеми та перспективи розвитку транспорту
Читать: 8.1. Єдина транспортна система україни
Читать: 8.2. проблеми та перспективи розвитку транспортної мережі україни
Читать: 8.3. сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту
Читать: 8.4. міжнародні транспортні коридори
Читать: Вправи для самостІйноЇ роботи
Читать: ТестовІ завдання
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Список лІтератури
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1