Материал: Транспортна логістика - Навчальний посібник (Сокур І. М.)


8.2. проблеми та перспективи розвитку транспортної мережі україни

 

За обсягами пасажирських перевезень і протяжністю шляхів провідна роль у транспортному сполученні України належить автомобільному транспорту, який завдяки переважно рівнин­ному характеру рельєфу країни розвивався досить рівномірно по всій її території з дещо щільнішою мережею автошляхів на заході та південному сході (рис. 8.1, 8.2).

Рис. 8.1. Географічна структура експортних перевезень автомобільним транспортом

Подпись: Турречина; 3\%
Рис. 8.2. Географічна структура імпортних перевезень автомобільним транспортом

Серед головних автомобільних доріг (автомагістралей) Украї­ни слід виділити:

Київ — Житомир — Рівне — Львів;

Київ — Полтава — Харків — Дебальцеве;

Київ — Умань — Одеса;

Київ — Глухів;

Харків — Новомосковськ — Запоріжжя — Сімферополь. Основними центрами автомобільного сполучення є Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя та Полтава. Передбачається, що

значення автомобільного транспорту зростатиме в зв'язку з інте­грацією України у високорозвинену європейську автомобільну комунікаційну мережу, що передбачає будівництво в країні першокласних автострад, зокрема трансєвропейської широтної «Київ — Мадрид».

Значну роль відіграватиме Україна і в перспективній мережі стратегічних транспортних коридорів Центральної та Східної Європи, що розробляються експертами Європейського Економі­чного Співтовариства з метою створення прямого та швидкісного сполучення між європейськими центрами з найбільшою концент­рацією населення та виробництва.

На підставі аналізу даних різних країн, у тому числі й України, розроблено проект основних стратегічних коридорів міжнарод­них перевезень у Центральній та Східній Європі, який передба­чає використання всіх видів транспорту: автомобільного, заліз­ничного, водного та повітряного, а також змішаної форми перевезень. Загалом визначено 13 коридорів, 4 з яких пройдуть по території України (табл. 8.1):

Таблиця 8.1

Залізничні шляхи, що тісно пов'язані з автомагістралями, — це важлива складова транспортної системи України (рис. 8.3). Щіль­ність залізничних шляхів в Україні становить 38 км на 1 тис. км2, з яких 8.3 тис. км електрифіковані, 8.0 тис. км двота багатоколій-ні. До головних залізничних магістралей України належать:

Київ — Козятин — Здолбунів — Львів;

Київ — Полтава — Харків — Дебальцеве;

 

Фастів — Сміла — Дніпропетровськ;

Козятин — Жмеринка — Одеса;

Київ — Конотоп — Шостка;

Кривий Ріг — Дніпропетровськ — Донецьк;

Харків — Донецьк — Запоріжжя — Сімферополь

 

Севасто-

поль;

Львів — Мукачеве — Чоп.

 

 

 

Доходи від вантажних перевезень

 

Доходи від пасажирських перевезень

 

Основні залізничні вузли, що мають розвинуте станційне гос­подарство, Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Фастів, Деба­льцеве, Запоріжжя, Сміла, Жмеринка. Зважаючи на необхідність інтеграції України в єдину європейську залізничну мережу, в пе­рспективі передбачається включення країни в європейську про­граму будівництва швидкісних залізничних магістралей (швид­кість — 200-300 км/год.).

Обсяг перевезень пасажирів і вантажів річковим транспортом досить незначний. Перевезення, переважно в межах України, а також міждержавні, здійснюються, в основному, Українським Дунайським пароплавством. Головною річковою судноплавною артерією є Дніпро (у межах України його протяжність становить 1205 км). Судноплавними є також річки Десна (на відрізку Черні­гів — Київ), Південний Буг (на відрізку Миколаїв — Олександрі-вка), Дністер (до Заліщиків Тернопільської області), Дунай (від Вилкового до Рені), Сіверський Донець (від м. Щастя Луганської області). Основні річкові порти України: Дніпропетровськ, Запо­ріжжя, Херсон, Київ, Рені. Відкриття у ФРН в 1992 році судно­плавного каналу Рейн — Майн — Дунай забезпечило зв'язок України з Нідерландами та іншими країнами Північного моря.

Морський транспорт сконцентровано на півдні країни, у пор­тах Чорного та Азовського морів. Сполучення з Середземномор'ям і далі зі світовим океаном здійснюється через протоки Босфор і Дарданелли. Основні морські порти України — це Одеса, Іллі-чівськ, Південний, Білгород-Дністровський, Миколаїв, Очаків, Херсон, Скадовськ, Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія, Ма­ріуполь, Бердянськ, Керч, Ізмаїл, Килія, Рені. Діють також дві міжнародні морські переправи — українсько-болгарська (Оде­са — Варна) та українсько-російська (Керч — Тамань).

Авіаційний транспорт відіграє важливу роль у здійсненні міжнародного сполучення України, особливо на заході, сході та півдні, а також у межах національної транспортної мережі, зок­рема у напрямку захід-схід (Львів — Харків, Львів — Донецьк). Специфіка цього виду транспорту (швидкість, комфортність тощо) зумовлює його пріоритетний подальший розвиток.

Основні аеропорти України — це Бориспіль і Жуляни у м. Києві, Одеса, Сімферополь, Харків, Львів, Дніпропетровськ. В Україні також налічується близько 100 аеродромів, з яких 32 — цивільної авіації. На Київ припадає майже 1/6 всіх авіаційних пасажирсь­ких перевезень країни. Сьогодні в межах внутрішнього сполу­чення експлуатуються переважно авіалінії Київ — Сімферополь, Київ — Одеса, Київ — Львів, Київ — Ужгород. Спостерігається тенденція до загального скорочення регулярних внутрішніх рей­сів водночас із значним збільшенням обсягів чартерних рейсів між обласними центрами для ділових поїздок з використанням малої авіації (літаки на 8-12 пасажирів), а також до регулярної експлуатації невеликих аеропортів. Розвитку міжнародних авіа­ційних зв'язків України сприятиме Угода про повітряне сполу­чення, підписана українським Урядом з 20 країнами світу.

В цілому транспортна мережа України складається з транспорт­них магістралей і вузлів, що зумовлює її лінійно-вузловий характер.

Транспортний вузол — це місце перехрещення трьох і більше ліній та потоків одного або кількох видів транспорту. Розрізня­ють спеціалізовані та інтегральні транспортні вузли. Спеціалізо­вані є осередками одного виду транспорту (Умань — великий спеціалізований автомобільний транспортний вузол, Сміла — за­лізничний). Інтегральні поєднують 2—4 види транспорту.

Місто Київ — це єдиний інтегральний автомобільно-авіаційно-залізнично-річковий транспортний вузол. Основними транспорт­ними вузлами також є:

автомобільно-залізнично-авіаційні: Львів, Харків, Дніпропе­тровськ;

залізнично-авіаційно-морський: Одеса;

автомобільно-залізничні: Коростень, Миколаїв, Запоріжжя, Полтава, Суми, Тернопіль, Ковель, Черкаси, Кременчук, Мукаче­ве, Стрий;

автомобільно-авіаційний: Сімферополь.

Серед транспортних магістралей особливе значення мають транспортні полімагістралі, які поєднують лінії та потоки двох (бітранспортні) та рідше трьох (тритранспортні) видів транспорту.

Територія України поділяється на 4 транспортно-економічні райони: Наддніпровський, Прикарпатський, Причорноморський, Приазовський. Наддніпровський автомобільно-залізнично-річково-авіаційний транспортно-економічний район охоплює Вінницьку, Житомирську, Київську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та м. Київ. Основні транспортні вузли у ньому: Київ, Полтава, Козятин, Кременчук.

Прикарпатський автомобільно-залізнично-авіаційний транс­портно-економічний район охоплює Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хме­льницьку та Чернівецьку області. Основні транспортні вузли у ньому: Львів, Рівне, Мукачеве, Івано-Франківськ, Тернопіль, Че­рнівці, Хмельницький, Стрий, Ковель, Красне.

Причорноморський автомобільно-залізнично-авіаційно-річково-морський транспортно-економічний район, що поєднує п'ять видів транспорту, є більш розвинутим у порівнянні з Наддніпровським і Прикарпатським. Він охоплює Автономну Республіку Крим, Ми­колаївську, Одеську та Херсонську області. Основні транспортні вузли району — Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Джанкой.

Приазовський автомобільно-залізнично-авіаційно-річково-морсь-кий транспортно-економічний район, в якому наявні всі шість видів транспорту, охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Запорізь­ку, Луганську, Харківську області та є найрозвинутішим в Україні. Основні транспортні вузли у ньому — Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, Дебальцеве, Маріуполь, Луганськ.

Слід зазначити, що Україна може відігравати значну роль у розвитку міжнародних транспортних сполучень і перевезень. Нині, завдяки сприятливому географічному положенню, Україна — важлива транзитна держава. Її територією у напрямках захід-схід і північ-південь здійснюються вантажні та пасажирські переве­зення у треті країни. Україна має сухопутні автомобільні та залі­зничні прикордонні переходи на заході, а також водні — в Азово-Чорно-морському басейні на півдні. Розвитку річкового транспо­рту сприяло рішення Уряду України, прийняте у 1992 році, про відкриття всіх внутрішніх річкових портів для вільного заходу