Материал: Товарознавство - Навчальний посібник (Оснач О.Ф.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1 електроннІ комплектнІ вироби
Читать: 1.1. загальні відомості про електронні комплектні вироби
Читать: 1.2. резистори
Читать: 1.3. конденсатори
Читать: 1.4. електронно-променеві прилади
Читать: 1.5. Іонні прилади
Читать: 1.6. напівпровідникові прилади
Читать: 1.7. Інтегральні мікросхеми
Читать: 1.8. мікропроцесори
Читать: Розділ 2 електричнІ машини
Читать: 2.1. загальні відомості про електричні машини
Читать: 2.2. електричні машини змінного струму
Читать: 2.3. маркірування, упакування, транспортування та зберігання електродвигунів та генераторів
Читать: 2.4. трансформатори
Читать: Розділ з енергетич не обладнання
Читать: 3.1. загальні відомості про енергетичне обладнання
Читать: 3.2. насоси
Читать: 3.3. компресори
Читать: 3.4. умови зберігання і транспортування насосно-компресорного обладнання
Читать: 3.5. вентилятори
Читать: 3.6. калорифери
Читать: 3.7. умови зберігання і транспортування вентиляційного обладнання
Читать: 3.8. двигуни внутрішнього згоряння
Читать: 3.9. освітлювальна апаратура: джерела світла, світильники, прожектори
Читать: 3.10. автономні хімічні джерела струму
Читать: 3.11. кабельна продукція
Читать: Розділ 4 зварювальне обладнання
Читать: 4.2. класифікація методів зварювання
Читать: 4.3. види зварювання тиском
Читать: 4.4. види зварювання плавленням
Читать: 4.5. хімічне зварювання і різання
Читать: 4.6. пайка металів і сплавів
Читать: 4.7. обладнання для живлення зварювальної дуги
Читать: 4.8. комплектні вироби
Читать: Розділ 5 технологІчне обладнання
Читать: 5.1. загальні відомості про обробне обладнання
Читать: 5.2. металообробне обладнання
Читать: 5.3. обладнання для електрофізичних і електрохімічних методів обробки
Читать: 5.4. деревообробні верстати
Читать: 5.5. умови постачання, транспортування і зберігання верстатного обладнання
Читать: Розділ 6 Інструмент та пІдшипники кочення
Читать: 6.1. загальна характеристика інструменту
Читать: 6.2. характеристика окремих видів інструменту
Читать: 6.3. абразивні матеріали й інструменти
Читать: 6.4. вимірювальний інструмент
Читать: 6.5. правила постачання, приймання і зберігання інструмента
Читать: 6.6. підшипники
Читать: Розділ 7 засоби промисловоЇ автоматики
Читать: 7.1. основні поняття та визначення автоматики
Читать: 7.2. електричні апарати
Читать: 7.3. постачання, упакування і зберігання пускової і регулюючої електроапаратури
Читать: 7.4. вимірювальні прилади
Читать: 7.5. умови постачання, зберігання та транспортування вимірювальних приладів
Читать: ПерелІк використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури