Материал: Михайлові Лєцкіну – 75 - Статті, рецензії, листи


Содержание

Читать: Анотація
Читать: НІхто ще вІд прихильностІ не вІдмовився
Читать: З  газетних, журнальних та книжкових сторІнок творчество писателей-сибиряков. михаил лецкиУ нас в гостях михаил лецкин
Читать: У нас в гостях украинцы
Читать: Неделя тюменской поэзии
Читать: Возьми поэта в собеседники
Читать: На вулканІ вогненноЇ пам’ятІ
Читать: Липнева пора
Читать: Талант трॲчноЇ долІ
Читать: У перевеслІ вІкІв І вартостей слова
Читать: Житомирщина лІтературна: з тридцяти лІт, що пІсля вІдлиги
Читать: Отчого саду цвІт
Читать: ЗакорІненІ в рІдну родиземлю
Читать: ЮвІлей, або пІсля постскриптуму…
Читать: Прославив наш край
Читать: ЛетІти на своЇх крилах
Читать: “сІяти зерна добра”
Читать: КиЇвськІ письменники на житомирщинІ
Читать: З гурту житомирських прозаїків
Читать: ВечІр поезІЇ в малинІ
Читать: Кафедра нІмецькоЇ мови
Читать: Дещо про латину
Читать: “ковчег” дружбы
Читать: З листІв, записок І неопублІкованих вІдгукІв рецензия на рукопись сборника стихов мих. лецкина Жені – вітання.
Читать: БІблІоҐрафІчний покажчик
Читать: ПублІкацІЇ лІтературно-критичнІ статтІ, рецензІЇ, Інтерв’ю
Читать: КореспонденцІЇ, репортажІ, публІцистичнІ статтІ
Читать: ПоезІЇ, проза
Читать: Переклади на росІйську та з росІйськоЇ
Читать: Михайло лЄцкІн як редактор, лІтературний редактор
Читать: ЛІтература про михайла лЄцкІна
Читать: БІблІоҐрафІчнІ посилання на м.лЄцкІна