Материал: Мікробіологія харчових продуктів - Методичні рекомендації (Козловська Г.В.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: І. мета І задачІ дисциплІни
Читать: 1.1 місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців
Читать: 1.2   задачі     вивчення       дис1.3 вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни а) знати.
Читать: 1.4 перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), засвоєння яких необхідне для вивчення дисц1.5 перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), вивченню їх повинна передувати дисципліна.
Читать: 2.1 лабораторні заняття, їх назва і обсяг у годинах
Читать: 3. критерії оцінки знань студентів модульно – рейтингова система навчання студентів та оцінюван3. навчально-методичні матеріали з дисципліни
Читать: 3.1 основна і додаткова література
Читать: 3.3   забезпеченість     технічними    засобами,&nСамостійна робота №1.
Читать: Самостійна робота №2.
Читать: Самостійна робота №3.