Материал: Математичне програмування - Навчальний посібник ( Івченко І.Ю.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1
Читать: 1. основні поняття
Читать: 2. класифікація задач математичного програмування
Читать: 3. екстремальні задачі
Читать: Tema 2
Читать: 1. модель задачі лінійного програмування
Читать: 2. задача про використовування сировини
Читать: 3. задача про дієту постановка задачі:
Читать: 4. задача про суміші
Читать: Тема з загальна задача лп
Читать: 1. задача розміщення сировини по пунктах виробництва
Читать: 2. транспортна задача
Читать: 3. закрита та відкрита моделі транспортних задач
Читать: Tema 4
Читать: 1. розподільні задачі
Читать: 2. розподільні задачі з однорідними ресурсами
Читать: Тема 5
Читать: 1. вектори, матриці, визначники
Читать: 2. базис м-мірного простору
Читать: 3. системи лінійних рівнянь
Читать: Tema 6
Читать: 1. алгоритм методу жордана-гаусса
Читать: Tema 7
Читать: 1. класифікація задач лп
Читать: 2. перехід з однієї форми запису задач лп в іншу
Читать: Тема 8
Читать: 1. властивості канонічної злп
Читать: Tema 9
Читать: 1. ознака оптимальності методу послідовного поліпшення плану
Читать: 2. задачі лінійного програмування
Читать: 3. ознака оптимальності опорного плану
Читать: Tema 10
Читать: 1. основні положення симплексного методу
Читать: 2. алгоритм симплексного методу
Читать: 3. економічна інтерпретація симплекс-методу
Читать: Тема 11
Читать: 1. алгоритм м-методу
Читать: Tema 12 транспортна задача
Читать: 1. побудова початкових опорних планів тз
Читать: 2. правило північно-західного кута
Читать: 3. правило мінімального елемента
Читать: 4. метод подчвійної переваги
Читать: 5. перехід від одного опорного плану до іншого опорного плану
Читать: 6. метод потенціалів
Читать: Tema 13
Читать: 1. відкриті транспортні задачі
Читать: 2. блокування перевезень
Читать: 3. перевезення неоднорідного продукту
Читать: Tema 14 двоЇста задача лп
Читать: 1. пряма і двоїста задачі
Читать: 2. задача лп з однорідними обмеженими змінними
Читать: 3. загальна задача лп зі змішаними умовами
Читать: 4. економічне пояснення подвійної задачі лп
Читать: 5. алгоритм побудови подвійної задачі
Читать: Тема 15
Читать: 1. загалын1 поняття
Читать: 2. моделі оперативно-календарного планування
Читать: 3. задача розподілу виробничої програми в часі постановка задачі:
Читать: 4. задача про рюкзак
Читать: 5. задача про бомбардувальник
Читать: 6. задача про вибір типу суден
Читать: 7. комбінаторна задача
Читать: Висновчки
Читать: Tema 16
Читать: 1. задача цілочисельного програмування формалізуємо задачу:
Читать: Tema 17
Читать: 1. загальні поняття
Читать: Tema 18
Читать: 3.      вибір нових «0».
Читать: Тема 19 метод гІлок І границь
Читать: 1. основні положення методу гілок і границь
Читать: Тема 20 задача комІвояжера
Читать: 1. постановка задачі
Читать: 3. складання матриці по стовпцях
Читать: 4. вибір пар міст
Читать: Tema 21
Читать: Tema 22
Читать: 1. основні принципи динамічного моделювання
Читать: 2. загальна постановка задачі динамічного програмування
Читать: Вписок л&ъгра&ури