Материал: Аудит: Практикум - Навчальний посібник (Рядська В.В.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: 1 сутнІсть аудиту, його мета І завдання
Читать: 1.1 основні терміни та поняття
Читать: 1.2 теоретичні питання
Читать: 1.3 практичні ситуації
Читать: 1.4 контрольні запитання
Читать: 2 аудиторська дІяльнІсть та її регулювання
Читать: 2.1 основні терміни та поняття
Читать: 2.2 теоретичні питання
Читать: 2.3 практичні ситуації
Читать: 2.4 контрольні запитання
Читать: 2.5 теми рефератів
Читать: 2.7 цікаві факти до теми
Читать: 3 аудиторський ризик та методика його визначення
Читать: 3.1 основні терміни та поняття
Читать: 3.2 теоретичні питання
Читать: 3.3 практичні ситуації
Читать: 3.4 контрольні запитання
Читать: 3.5 теми рефератів
Читать: 4 процедура вибору замовника та укладання договору на проведення аудиту
Читать: 4.1 основні терміни та поняття
Читать: 4.2 теоретичні питання
Читать: 4.3 практичні ситуації
Читать: 4.4 контрольні запитання
Читать: 4.5 теми рефератів
Читать: 4.6 кросворди
Читать: 4.7 цікаві факти до теми
Читать: 5 планування в аудитІ
Читать: 5.1 основні терміни та поняття
Читать: 5.2 теоретичні питання
Читать: 5.3 практичні ситуації
Читать: 5.5 теми рефератів
Читать: 5.6 кросворди
Читать: 5.7 цікаві факти до теми
Читать: 6 аудиторськІ докази. методи І прийоми
Читать: 6.1 основні терміни та поняття
Читать: 6.2 теоретичні питання
Читать: 6.3 практичні ситуації
Читать: 6.4 контрольні запитання
Читать: 6.5 теми рефератів
Читать: 6.7 цікаві факти до теми
Читать: 7 вивчення системи внутрІшнього контролю та оцІнка ризикІв суттЄвого викривлення
Читать: 7.1 основні терміни та поняття
Читать: 7.2 теоретичні питання
Читать: 7.4 контрольні запитання
Читать: 7.5 теми рефератів
Читать: 7.7 цікаві факти до теми
Читать: 8 документування процесу аудиту
Читать: 8.1 основні терміни та поняття
Читать: 8.2 теоретичні питання
Читать: 8.3 практичні ситуації
Читать: 8.5 теми рефератів
Читать: 8.7 цікаві факти до теми
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Додатки
Читать: додаток а (до теми 1)
Читать: Додаток в (до теми 3) додаток в.1
Читать: Додаток г (до теми 4) додаток г.1
Читать: Додаток д (до теми 5) додаток д.1
Читать: Додаток е (до теми 6) додаток е.1