Материал: Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Скороходов В.А.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Частина 1
Читать: 1.1. зміст управлінської праці та психології управління
Читать: 1.1.1. основні терміни та визначення
Читать: 1.1.2. функції управління
Читать: 1.1.3. управлінські відносини
Читать: 1.1.5. методи управління
Читать: 1.2. етичність стилів управління, делегування та контролю в роботі менеджера
Читать: 1.2.1. стилі управління
Читать: 1.2.2. делегування повноважень
Читать: 1.3. Інформаційні технології і інформаційні системи в управлінні
Читать: 1.3.1. основні терміни і визначення
Читать: Частина 2
Читать: Календар
Читать: Щоденник
Читать: Електронний записник
Читать: 2.1. управління робочим часом або «тайм-менеджмент»
Читать: Визначення мети
Читать: Розстановка пріоритетів
Читать: Зволікання
Читать: Засоби планування
Читать: Програма microsoft outlook
Читать: Календар
Читать: зустрічі
Читать: Задачі
Читать: Контакти
Читать: Замітки
Читать: 2.2. ділова атрибутика менеджера
Читать: 2.3. робоче місце менеджера
Читать: Частина 3
Читать: 3.1. призначення арм
Читать: 3.2. типова структура арм
Читать: 3.3. класифікація арм
Читать: 3.4. завдання управління
Читать: 3.5. програма «галактика» як приклад корпоративної інформаційної системи на базі армів
Читать: Частина 4
Читать: 4.1. Інформаційна система управління проектами microsoft project
Читать: 4.2. Інформаційна система багатопроектного планування time line 6.5 (фірма time line solutions)
Читать: 4.3. управління середніми і великими проектами за допомогою primavera project planner (p3) (фір4.4. Інформаційна система suretrak (фірма primavera systems, inc.)
Читать: 4.5. програмні продукти artemis views (фірма artemis international)
Читать: 4.6. Інформаційна система уп spider project (spider technologies group, росія)
Читать: 4.7. програмні продукти open plan welcom software
Читать: 4.8. система розробки бізнес-планів project expert
Читать: 4.9. геоінформаційні системи і управління проектами
Читать: Частина 5
Читать: 5.1. ресурси баз даних
Читать: 5.2. цикл розробки арм
Читать: Частина 6
Читать: 6.1. арм «ректора»
Читать: 6.2. арм «методиста кафедри»
Читать: 6.3. арм «адміністратора»
Читать: 6.4. арм «менеджера з оплати за навчання»
Читать: 6.5. арм «відділ кадрів»
Читать: 6.6. асу бібліотекою, створення електронних каталогів бібліотеки
Читать: 6.7. автоматизація роботи редакційно-видавничого відділу
Читать: частина 7
Читать: 7.1. віртуальний офіс
Читать: 7.2. Інтернет комерція
Читать: Завдання для самостІйноЇ дослІдницькоЇ роботи
Читать: ЛІтература