Материал: Маркетинговий менеджмент - Навчальний посібник (Белявцева В.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: ІроздІл 1
Читать: 1.1. сутність і роль маркетингу в управлінні сучасною фірмою
Читать: 1.2. маркетингове середовище фірми
Читать: 1.3. завдання і функції маркетингового управління фірмою
Читать: 1.4. концепції управління підприємством в умовах ринку
Читать: 1.5. основні етапи процесу маркетингового управління фірмою
Читать: 1.6. тенденції еволюції маркетингового управління при переході до інформаційної цивілізації
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. роль інформації в маркетинговому управлінні
Читать: 2.2. маркетингові інформаційні системи
Читать: 2.3. маркетингові дослідження
Читать: 2.4. сегментація і вибір цільових ринків
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. суть, цілі і принципи маркетингового планування
Читать: 3.2. характеристика плану маркетингу фірми та його складових
Читать: 3.3. планування в системі управління маркетингом
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. сутність і зміст стратегічного плануваї
Читать: 4.2. аналіз середовища підприємства
Читать: 4.3. визначення місії та цілей фірми
Читать: 4.4. вибір стратегії фірми
Читать: 4.5. виконання стратегії
Читать: 4.6. оцінка і контроль виконання стратегії
Читать: РоздІл 5
Читать: 5.1. принципи й підходи до управління сучасною фірмою
Читать: 5.2. організаційне проектування маркетингових фірм і служб
Читать: 5.3. завдання і функції маркетингових підрозділів фірми
Читать: 5.4. управління торговельним персоналом маркетингової фірми
Читать: 5.5. ділова етика в маркетинговому управлінні
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. управління ринком і конкурентною перевагою
Читать: 6.2. управління товарною політикою фірми
Читать: 6.3. управління ціновою політикою фірми
Читать: 6.4. управління політикою руху товару фірми
Читать: 6.5. управління комунікаційною політикою фірми
Читать: 6.6. управління процесом продажу
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. сутність і зміст процесу контролю й аналізу маркетингової діяльності
Читать: 7.2. види маркетингового контролю та їхня характеристика
Читать: 7.3. маркетчинговий аудит
Читать: 7.4. оцінка ефективності маркетингового управління
Читать: ЛІтература