Материал: Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів) - Навчальний посібник (Сопко В.В.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Розділ І
Читать: 1.1. аналіз діючої системи побудови бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) підпри1.2. Історія розвитку економіко-правової сутності капіталу (пасивів, власності)
Читать: 1.3. напрями побудови бухгалтерського обліку в управлінні пасивами (капіталом, власністю)
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. основи побудови обліку власного капіталу
Читать: 2.2. облік формування та руху
Читать: 2.3. облік формування та руху власного капіталу підприємств — господарських товариств неакціоне2.5. облік капіталу цільового характеру
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.2.зупинимось на розгляді окремих форм позикового капіталу підприємства.
Читать: 3.3. сутність, систематизація, групування,
Читать: 3.5. сутність, систематизація, групування, класифікація позикового капіталу у формі залученої нРозділ 4
Читать: 4.2. загальна побудова обліку формування, наявності та руху суспільного капіталу на підприємств4.3. методика обліку формування,
Читать: 4.4. методика обліку формування, наявності та руху суспільного капіталу у формі місцевих податк4.5. особливості обліку формування,
Читать: Список використаних джерел
Читать: Додатки