Материал: Бюджетний менеджмент - Навчальний посібник (Клець Л.Є.)


Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. бюджет та бюджетна система украЇни
Читать: 1.1. сутність державного бюджету україни, його структура та функції
Читать: 1.2. бюджетна система та бюджетний устрій
Читать: 1.3. доходи та видатки державного бюджету
Читать: 1.4. бюджетний дефіцит
Читать: Тема 2. бюджетний процес та його учасники
Читать: 2.1. зміст та структура бюджетного процесу в україні
Читать: 2.2. загальні засади організації ефективного бюджетного процесу
Читать: 2.3. учасники бюджетного процесу
Читать: 2.4. розпорядники бюджетних коштів
Читать: Тема 3. органи оперативного управлІння бюджетом
Читать: 3.1 класифікація органів державного управління бюджетом
Читать: 3.2. міністерство фінансів україни -центральний орган виконавчої влади
Читать: 3.3. державне казначейство україни
Читать: 3.4 державна контрольно-ревізійна служба україни
Читать: 3.5. рахункова палата україни
Читать: 3.6. державна податкова служба україни
Читать: Тема 4. бюджетне планування
Читать: 4.1. організаційні засади планування та прогнозування бюджету
Читать: 4.2. методологія, завдання та принципи бюджетного планування
Читать: 4.3. програмно-цільовий метод бюджетного планування
Читать: 4.4. попередній етап до складання проекту бюджету україни
Читать: 4.5. порядок складання, розгляду та затвердження державного бюджету на наступний рік
Читать: 4.6. зміст закону україни „про державний бюджет україни"
Читать: Тема 5. органІзацІя виконання дохІдноЇ частини державного бюджету украЇни
Читать: 5.1. організаційні основи виконання державного бюджету україни
Читать: 5.2. розпис державного бюджету україни
Читать: 5.4. касове виконання бюджету
Читать: 5.5. казначейська система виконання державного бюджету за доходами
Читать: 6. виконання державного бюджету за видатками
Читать: 6.1. класифікація видатків бюджету
Читать: 6.2. класифікація фінансування бюджету і класифікація боргу
Читать: 6.3. стадії виконання державного бюджету за видатками
Читать: 6.4. касове виконання видаткової частини бюджету
Читать: 6.5. особливості здійснення окремих видатків державного бюджету
Читать: Тема 7 . облІк виконання державного бюджету
Читать: 7.1. організація обліку виконання бюджету
Читать: 7.2. план рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
Читать: 7.3. бухгалтерський облік операцій виконання державного бюджету за доходами
Читать: 7.5. визначення результату виконання державного бюджету
Читать: Тема 8. звІтнІсть про виконання бюджету
Читать: 8.1. організаційні основи фінансової звітності
Читать: 8.2. звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів бюджету
Читать: 8.3. звітність органів державного казначейства про виконання державного бюджету україни
Читать: 8.4. розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави
Читать: Тема 9. контроль за виконанням бюджету
Читать: 9.1 сутність та призначення державного фінансового контролю
Читать: 9.2. органи державного фінансового контролю в україні
Читать: 9.3. види, форми та методи державного фінансового контролю у бюджетній сфері
Читать: 9.4. система державного внутрішнього фінансового контролю в україні
Читать: 9.5. порядок планування й проведення ревізій та перевірок органами контрольно-ревізійної служби
Читать: 9.6. організація бюджетного контролю у системі казначейства
Читать: 9.7. контроль ефективності використання бюджетних коштів рахунковою палатою україни
Читать: 9.9. порядок взаємодії між органами державного фінансового контролю
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Список лІтератури
Читать: Додаток а