Материал: Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл i
Читать: 1.1. резерви організму людини
Читать: 1.3. вплив будь-якого захворювання на організм людини
Читать: 1.4. клініко-фізіологічне обґрунтування і механізми лікувального впливу фізичних вправ
Читать: РоздІл ii
Читать: 2.1. загальні вимоги до проведення занять з фізичного виховання із студентами спеціального навч2.2. формування груп спеціального навчального відділення
Читать: 2.3. принципи методики проведення оздоровчо-тренувальних занять із студентами спеціального навчРоздІл iii
Читать: 3.1. система планування та його функції
Читать: 3.2. періодизація оздоровчо-тренувального процесу з фізичного виховання у спеціальному навчальнРоздІл iv
Читать: 4.1. базові програми оздоровчо-тренувального процесу
Читать: 4.2. нормування обсягу фізичних навантажень під час проведення оздоровчо-тренувальних занять із4.3. самостійні форми організації занять
Читать: 4.4. методи та методичні прийоми
Читать: РоздІл v
Читать: 5.1. порівняльна характеристика нозології спеціального навчального відділення першокурсників на5.2. використання засобів фізичної культури при серцево-судинних захворюваннях
Читать: 5.3. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань дихальної системи
Читать: 5.4. використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів дихання
Читать: 5.5. специфічна особливість захворювань нервової системи
Читать: 5.6. використання засобів фізичної культури при інсультах
Читать: 5.7. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань органів зору
Читать: РоздІл vІ
Читать: 6.1. види масажу
Читать: 6.2. фізіологічні основи лікувального масажу
Читать: 6.3. вплив масажу на організм
Читать: 6.4. протипоказання масажу і самомасажу
Читать: РоздІл vii
Читать: РоздІл viii
Читать: 8.1. парадоксальна дихальна гімнастика о.м.стрельникової
Читать: 8.2. парадоксальна дихальна гімнастика к.п.бутейко
Читать: РоздІл ix
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Словник основних термІнІв