Материал: Міжнародні економічні відносини - Навчальний посібник (Романчиков В.І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Навчальна програма курсу
Читать: Tema 1. міжнародні економічні відносини (мев): предмет, завдання і значення, основні етапи розв1. предмет та завдання курсу міжнародних економічних відносин
Читать: 2. суть категорії мев. види та особливості мев
Читать: 4. особливості розвитку мев на сучасному етапі
Читать: Tema 2. середовище розвитку міжнародних економічних відносин
Читать: 1. суть і структура середовища мев
Читать: 2. природно-географічне середовище мев
Читать: 3. політико-правове середовище мев
Читать: 4. економічне середовище мев
Читать: 5. соціально-культурне середовище мев
Читать: 6. Інфраструктура середовище мев
Читать: Тема 3. світовий ринок та світове господарство особливості їх розвитку
Читать: 1. суть і характерні риси світового ринку
Читать: 2. міжнародний рух товарів як ознака світового ринку
Читать: 3. сучасне світове господарство і його особливості
Читать: Tema 4. міжнародний поділ праці як основа мев
Читать: 1. суть і фактори розвитку міжнародного поділу праці
Читать: 2. види міжнародного поділу праці
Читать: 3. форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва
Читать: 4. основні тенденції розвитку міжнародного поділу праці
Читать: 5. проблеми участі україни в міжнародному поділі праці
Читать: Tema 5. міжнародні розрахунки і платіжний баланс
Читать: 1. типи, види і форми міжнародних розрахунків
Читать: 3. платіжний баланс: основні поняття, структура і методика складання
Читать: 4. платіжний баланс україни
Читать: Tema 6. міжнародна торгівля
Читать: 1. економічний зміст міжнародних торгових відносин
Читать: 1. суть, види, показники і форми міжнародної торгівлі
Читать: 3. класичні теорії міжнародної торгівлі
Читать: 4. державне регулювання міжнародної торгівлі
Читать: 5. за способом обчислення мита бувають
Читать: 5. регулювання зовнішньої торгівлі
Читать: 6. зовнішня торгівля україни
Читать: Tema 7. ціноутворення в світовій торгівлі
Читать: 1. основи й особливості ціноутворення на світовому ринку
Читать: 2. ціноутворення на світових товарних ринках
Читать: Tema 8. міжнародний рух капіталу
Читать: 1. суть та причини міжнародного руху капіталу
Читать: 2. форми міжнародного руху капіталу
Читать: 3. міжнародний фінансовий ринок
Читать: Tema 9. світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини
Читать: 1. сутність і структура світової валютної системи
Читать: 2. національна і світова валютна системи та їх основні елементи
Читать: 3. валюта та її основі види
Читать: 4. валютний паритет та валютний курс
Читать: Tema 10. міжнародні науково-технічні відносини
Читать: 1. суть та особливості науково-технічних відносин
Читать: 2. міжнародна передача технологій
Читать: 3. міжнародне технічне сприяння
Читать: Tema 11. міжнародні економічні інтеграційні процеси
Читать: 1. суть та особливості міжнародної економічної інтеграції
Читать: 2. передумови для міжнародної економічної інтеграції, основні етапи
Читать: КонтрольнІ питання
Читать: ТестовІ завдання
Читать: Тематика ІндивІдуальних завдань студентІв (есе, реферати, доповІдІ)
Читать: ГлосарІй
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Додатки