Материал: Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи - Підручник (Авдеева І. М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ І
Читать: 1.1. фасилітаційна взаємодія — критеріальна характеристика гуманістичного особистісно-орієнтова1.2. основні напрямки роботи куратора з фасилітації особистісного росту майбутніх спеціалістів.
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. принципові основи фасилітаційної взаємодії в педагогічному процесі
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. загальне поняття про тренінг. основні тренінгові форми роботи
Читать: 3.2. соціодинаміка тренінгової групи
Читать: Розділ 4
Читать: 4.2. опис змісту тренінгових занять
Читать: Розді л 5
Читать: 5.1. проблема оптимізації процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі
Читать: 5.2. методична розробка виховної роботи куратора з оптимізації соціальної адаптації студентів-пСписок використаної літератури
Читать: Додатки