Материал: Менеджмент якості - Навчальний посібник (Векслер Е. М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. якість як категорія майбутнього
Читать: 1.2. загальне значення якості
Читать: 1.3. терміни і визначення в області якості
Читать: 1.4. менеджмент і управління за iso 9000:2000
Читать: 1.5. якість і маркетинг (орієнтація на замовника)
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. Історичний нарис еволюції систем менеджменту якості
Читать: 2.3. сучасний підхід до систем менеджменту якості
Читать: 2.4. деякі міркування про процесний підхід і метрологію систем менеджменту якості
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. якість з позиції ентропії
Читать: 3.2. ентропійний підхід до проблеми формування надійності і явище спадковості
Читать: 3.3. явище самоорганізації і його застосування при вирішенні завдань менеджменту якості
Читать: 3.4. «багато галасу не задарма», або трохи хаосу не зашкодить...
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. роль і значення статистичних методів у менеджменті якості
Читать: 4.2. основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики
Читать: 4.3. закони розподілу
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. прості неформалізовані методи системного аналізу (методи груп якості)
Читать: 5.2. методи збору інформації. розшарування-стратифікація
Читать: 5.3. контрольні листки
Читать: 5.4. аналіз парето
Читать: 5.5. схема Ісікави
Читать: 5.6. області використання причинно-наслідкової діаграми
Читать: 5.7. діаграми розсіювання
Читать: 5.8. контрольні карти
Читать: Розділ 6
Читать: 6.1. введення в безупинне удосконалювання і статистичне управління процесами
Читать: 6.2. попередження замість виявлення
Читать: 6.3. система управління процесом
Читать: 6.4. змінність — варіації: звичайні та особливі причини
Читать: 6.5. локальні дії і дії над системою
Читать: 6.6. управління процесом і його відтворюваність
Читать: 6.7. цикл удосконалювання процесу і управління процесом
Читать: 6.8. контрольні карти — засіб для управління процесом
Читать: 6.9. вигоди від використання контрольних карт
Читать: 6.10. як розібратися з техпроцесом
Читать: 6.11. статистична керованість
Читать: 6.13. Індекси spc
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. застосування методів тагучі в задачах
Читать: 7.2. методологія «шість сигм»
Читать: 7.3. застосування теорії нечітких множин в методиках оцінки якості
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. застосування статистичних методів у процесах менеджменту якості
Читать: 8.2. застосування статистичних методів на етапах життєвого циклу продукції
Читать: 8.3. приклад розбору виробничої ситуації із застосуванням комплексу інструментів якості
Читать: 8.4. як читати гістограми
Читать: 8.5. загальна схема застосування статистичних методів
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки