Материал: Готельний бізнес: теорія та практика - Навчальний посібник (Мальська М. П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. головні історичні періоди розвитку готельної сфери у світі
Читать: 1.2. Історія розвитку готельної сфери в україні
Читать: 1.3. сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства україни
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. модель та основні концепції гостинності
Читать: 2.2. сутність та особливості готельних послуг
Читать: 2.3. типологія готельних підприємств
Читать: 2.4. класифікація готельних підприємств
Читать: 2.5. міжнародна класифікація готельних номерів
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. сутність процесу управління готельними підприємством
Читать: 3.2. поняття і принципи побудови систем управління у готелях
Читать: 3.3. типи організаційних структур управління у готелях
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. поняття та особливості якості готельних послуг
Читать: 4.2. механізм управління якістю послуг у готелях
Читать: 4.3. нормативно-правові та нормативно-експлуатаційні основи державного регулювання якості послу4.4. стандартизація якості готельних послуг
Читать: 4.5. сертифікація готельних послуг
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. структура вартості послуг у готелях
Читать: 5.2. цінова стратегія готельних підприємств
Читать: 5.3. світовий досвід формування спеціальних тарифів на номери у готелях
Читать: Розділ 6
Читать: 6.1. технологічний цикл обслуговування клієнтів у готелях
Читать: 6.2. організація та функції адміністративно-управлінської служби у готелях
Читать: 6.3. організація і технологія обслуговування гостей службою бронювання
Читать: 6.4. організація і технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення
Читать: 6.5. організація і технологія функціонування служби номерного фонду
Читать: 6.6. організація і технологія функціонування служби обслуговування приміщень вестибюльної групи
Читать: 6.7. організація та функції фінансово-комерційної служби у готелях
Читать: 6.8. організація та функції інженерно-експлуатаційної служби у готелях
Читать: 6.9. організація та функції кадрової служби у готелях
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. типи та особливості організації підприємств громадського харчування
Читать: 7.2. класифікація закладів громадського харчування в україні
Читать: 7.3. організація й управління службою громадського харчування у готелях
Читать: 7.4. організація й технологія надання послуг з харчування у номерах готелю
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. основні чинники формування архітектурних типів споруд готелів
Читать: 8.2. головні типи планування споруд готелів
Читать: 8.3. головні типи приміщень у готелях
Читать: Список використаних джерел
Читать: КласифІкацІя готельних пІдприЄмств у рІзних краЇнах свІту